Νέο επιδοτουμενο προγραμμα 2022

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα με Εκπαιδευτικό Επίδομα 500€!!
«Ενίσχυση και Ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζόμενων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας». 
Απευθύνεται σε εργαζόμενες γυναίκες του Ιδιωτικού τομέα και θα πραγματοποιηθεί με τηλεκατάρτιση.

Ηλικίες: 18-64
Ώρες κατάρτισης: 100ώρες
Υποβολή αιτήσεων έως 15/03/2022.

Συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας ή Καλέστε στο τηλέφωνο 2351303 876 -78 και θα έρθουμε εμείς σε επικοινωνία μαζί σας για να σας δώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να σας βοηθήσουμε για την σωστή υποβολή της αίτησης σας!

4 Θεματικά Αντικείμενα:

  • Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων
  • Διοργάνωση Πολιτιστικών – Επιστημονικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων
  • Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας
  • Business Λογιστική – λογιστική και φοροτεχνική διαχείριση επιχειρήσεων

ΦΟΡΜΑ

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα με Εκπαιδευτικό Επίδομα 500€