ΒΗΜΑ 1

Επικοινωνείτε και δηλώνετε ενδιαφέρον για την προκήρυξη που έχετε δει! Η ομάδα μας διαβάζει με προσοχή την ανακοίνωση, τις θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα. Σας ενημερώνει εάν έχετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ζητάει τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

                                   ΒΗΜΑ 2

Συγκεντρώνετε όλα τα δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί, τα στέλνετε στο e-mail μας σε σωστή μορφή και προεξοφλείτε την υπηρεσία. Ο συνεργάτης που έχει αναλάβει την αίτηση ελέγχει αν τα έγγραφα είναι σωστά και σας ενημερώνει.

                                 ΒΗΜΑ 3

Εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που έχει ανακοινωθεί, ο συνεργάτης μας συμπληρώνει την αίτησή σας. Μόλις αυτή υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνετε ειδοποίηση στο προσωπικό σας e-mail, αντίγραφο αυτής, καθώς και απόδειξη πληρωμής για την υπηρεσία.