κοινωφελησ εργασια 2022

Το πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασία 2022 Ανακοινώθηκε!!  Δηλώστε το ενδιαφέρον σας με τη παρακάτω Φόρμα για να κάνετε την κατάρτιση σας στο Κ.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ Κ.Δ.Β.Μ. 2

Στόχος η προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

Η δράση της απασχόλησης είναι 8μηνης διάρκειας & αφορά 25.000 ωφελούμενους

Η δράση αποσκοπεί:

  • στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας
  • στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων
  • στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών 
  • στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας

Δήμος Δίου – Ολύμπου (48 θέσεις συνολικά)
ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας – 26 θέσεις
ΥΕ Βοηθών Ηλεκτροσυγκολλητών – 1 θέση
ΥΕ Εργατών Πρασίνου – 10 θέσεις
ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού – 8 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών – 1 θέση
ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας – 1 θέση
ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Δ+Ε κατηγορίας – 1 θέση

Δήμος Κατερίνης (147 θέσεις συνολικά)
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Ξυλουργικών Εργασιών – 1 θέση
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών – 15 θέσεις
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Υδραυλικών Εργασιών – 2 θέσεις
ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας – 62 θέσεις
ΥΕ Βοηθών Ασφαλτοστρώσεων – 2 θέσεις
ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών – 2 θέσεις
ΥΕ Βοηθών Μαγείρων – 3 θέσεις
ΥΕ Εργατών Πρασίνου – 20 θέσεις
ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων / Κοινωνικών Επιμελητών – 8 θέσεις
ΔΕ Μαγείρων – 1 θέση
ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας – 4 θέσεις
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων – 1 θέση
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων – 6 θέσεις
ΤΕ Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας – 2 θέσεις
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 1 θέση
ΤΕ Λογιστικής / Οικονομικού / Οικονομικού Λογιστικού – 2 θέσεις
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 1 θέση
ΤΕ Νοσηλευτών – 1 θέση
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών – 2 θέσεις
ΠΕ Γεωπόνων – 1 θέση
ΠΕ Δασκάλων Ειδικής Αγωγής – 1 θέση
ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού 1 θέση
ΠΕ Οικονομικού / Λογιστικής / Οικονομικού Λογιστικού – 2 θέσεις
ΠΕ Πληροφορικής – 1 θέση
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 2 θέσεις
ΠΕ Φυσικής Αγωγής – 1 θέση
ΠΕ Ψυχολόγων – 1 θέση
ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 1 θέση

Δήμος Πύδνας – Κολινδρού (28 θέσεις συνολικά)
ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας – 8 θέσεις
ΥΕ Βοηθών Μαγείρων – 1 θέση
ΥΕ Εργατών Πρασίνου – 8 θέσεις
ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων / Κοινωνικών Επιμελητών – 4 θέσεις
ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας – 3 θέσεις ΔΕ Μαγείρων – 1 θέση
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών – 1 θέση
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών – 1 θέση
ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού – 3 θέσεις
ΠΕ Νοσηλευτών – 2 θέσεις
ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 1 θέση Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος (5 θέσεις συνολικά)

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (34 θέσεις συνολικά)
ΥΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό – 2 θέσεις
ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών – 1 θέση
ΥΕ Εργατών Πρασίνου – 1 θέση
ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού – 10 θέσεις
ΤΕ Πληροφορικής – 2 θέσεις
ΠΕ Γεωπόνων – 4 θέσεις
ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού – 5 θέσεις
ΠΕ Οικονομικού / Λογιστικής / Οικονομικού Λογιστικού – 3 θέσεις
ΠΕ Περιβάλλοντος – 1 θέση
ΠΕ Πληροφορικής – 2 θέσεις
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 3 θέσεις

ΕΚΛΕΙΣΕ

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου

Κοινωφελής Εργασία 2022