Απόλυση από την Εργασία

Μέσα από ένα εύρος συµβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούµε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες!!

Συμβουλευτική για την Αντιμετώπιση Κρίσιμων Καταστάσεων

Απόλυση από Εργασία

Η απόλυση ενός εργαζομένου από το χώρο εργασίας, σηματοδοτεί το τέλος ενός μεγάλου κύκλου στη ζωή του ανθρώπου καθώς τον επηρεάζει τόσο στη προσωπική του όσο και στην κοινωνική του ζωή. Οι αντιδράσεις τις περισσότερες φορές, είναι καταστροφικές και ολοκληρωτικές, καθώς οι άνθρωποι δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν και νιώθουν ότι χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Η εργασία αποτελεί το πιο σημαντικό και απαραίτητο κομμάτι για τη ζωή ενός ανθρώπου καθώς τον βοηθάει να βιοποριστεί και να εξελιχθεί στη προσωπική του ζωή. Χωρίς εργασία τα συναισθήματα είναι αρνητικά και εμφανίζονται σημάδια κατάθλιψης και απόγνωσης καθώς αισθάνεται ότι δεν είναι αποδοτικός και χρήσιμος για την κοινωνία.  Με τις εξειδικευμένες συνεδρίες που πραγματοποιούνται από τους έμπειρους συνεργάτες μας για την αντιμετώπιση τέτοιων δύσκολων  καταστάσεων, θα μπορεί να αντιμετωπίζει αυτού του είδους συνθήκες  με σύνεση και πραότητα.

Κλείστε Ραντεβού

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου

Συμβουλευτική για την Απόλυση από Εργασία