Στελέχη Ναυτιλιακών

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τα «Στελέχη Διοίκησης και Οικονομίας στα Ναυτιλιακά» αποτελούν πρωταγωνιστικό ρόλο της εθνικής οικονομίας και πρόκειται για έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς κλάδους της αγοράς! Σε κάθε Ναυτιλιακή επιχείρηση απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις γι’ αυτό και οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι πολλές! O απόφοιτος επαγγελματίας του ΙΙΕΚ ΛΥΔΙΑ με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της Επιστήμης του Ναυτιλιακού Management, της Ναυτιλιακής Οικονομίας και της Ναυτιλιακής Πολιτικής. Απασχολείται σε Τμήματα και Διευθύνσεις του ευρύτερου ναυτιλιακού και παραναυτιλιακού τομέα καθώς και σε Τμήματα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας, μπορούν να εργαστούν είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε:

-Ναυτιλιακές εταιρείες

– Ναυτιλιακά και Ναυτικά πρακτορεία

– Ναυλομεσιτικά γραφεία

– Ναυτασφαλιστικά γραφεία

 – Ναυτιλιακούς και Ναυτικούς Οργανισμούς

– Νηογνώμονες

– Εταιρείες Ελέγχου και Πιστοποίησης Προτύπων και Ποιότητας Ναυτιλιακών Εταιρειών

– Γραφεία Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας

– Λιμενικούς οργανισμούς

– Ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις

– Μαρίνες

 – Τράπεζες και εταιρείες Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης

– Εταιρείες εμπορίας Πετρελαιοειδών και Λιπαντικών

– Διυλιστήρια

– Εταιρείες παροχής Τροφοδοσίας και Επισιτισμού πλοίων

– Εταιρείες τεχνικού-τεχνολογικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών πλοίων – Επιχειρήσεις Διεθνούς Εμπορίου

– Διαμεσολαβητές Φορτίου – Τελωνεία και Εκτελωνιστικά Γραφεία

– Εταιρείες Συνδιασμένων Μεταφορών και εταιρείεςLogistics

– Εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του ευρύτερου Ναυτιλιακού Τομέα

 • Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές και καταξιωμένα στελέχη του κλάδου τα οποία διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Αποτελούν πολύτιμα στελέχη σε επιχειρήσεις με πολύ υψηλές αμοιβές
 • Σωστή εκπαίδευση στον χώρο των Ναυτιλιακών
 • Δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων του κλάδου με προοπτικές εξέλιξης
 • Εξέλιξη σε ανώτερες διοικητικές θέσεις
 • Πραγματικά case studies και projects
 • Μυστικά για να διαχειρίζεσαι τον ανταγωνισμό
 • Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση με δυνατότητα εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Οι βεβαιώσεις του Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ υπό την αιγίδα του Υπουργείου παιδείας είναι ισότιμες των δημοσίων
 • Δυνατότητα Πρακτικής άσκησης και πρόταση θέσεων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για όλους τους σπουδαστές
 • Παροχή σημειώσεων και εκπαιδευτικό υλικό που συνεχώς ανανεώνεται.
 • Δυνατότητα αναβάθμισης πτυχίου

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων

2. Αγγλικά

3. Γαλλικά

4. Τεχνική Ναυτιλιακών Εργασιών

5. Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

6. Δίκαιο

7. Τεχνολογία Καυσίμων

8. Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική

9. Ναυπηγικό Δίκαιο

10.Επιβατηγός Ναυτιλία

11.Δίκαιο της Θάλασσας

12.Ναυλώσεις – Αγοραπωλησίες

13.Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

14.Ναυτασφάλιση

15.Ναυτιλιακή Λογιστική

16.Οργάνωση Γραφείου, Αποθήκη, Αρχείο

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί το ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διακρίνεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

Το ΙΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διαθέτει σωστές υποδομές και άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα μαθήματα διενεργούνται στις σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και παρουσιάσεων με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό , και στα εργαστήρια Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας για την χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων

Μεγάλο ποσοστό των εργαστηριακών μαθημάτων διενεργείται σε συνεργασία με επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους. Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθείται με συνέπεια και οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις διενεργούνται καθόλη την διάρκεια της φοίτησης , από την αρχή των σπουδών έως την πρακτική εξάσκηση. Οι επισκέψεις γίνονται υπό την εποπτεία πάντα των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να εμπλουτιστούν οι γνώσεις του σπουδαστή , για να συνδυάζει την θεωρία με την πράξη και να αποκτήσει δεξιότητες και να αντιμετωπίζει καταστάσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Κατά την διάρκεια της πρακτικής μεριμνούμε να έρθουν οι σπουδαστές σε επαφή με την αγορά εργασίας με τρόπο αποτελεσματικό. Οι επιχειρήσεις στις οποίες εξασκούνται οι καταρτιζόμενοί μας είναι υγιείς και κερδοφόρες. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την πρακτική άσκηση σε θέση εργασίας!

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θεσσαλονίκης 1,
Κατερίνη 60 100

Σπουδές ως Στελέχη Ναυτιλιακών

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

– Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται τη Διοικητική λειτουργία του Ναυτιλιακού Οργανισμού/Επιχείρησης

– Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται την Οικονομική λειτουργία του Ναυτιλιακού Οργανισμού/Επιχείρησης

– Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται την Επικοινωνία του Ναυτιλιακού Οργανισμού/Επιχείρησης

– Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται τη Χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση του Ναυτιλιακού Οργανισμού/Επιχείρησης

– Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται τη διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση των ανθρωπίνων και λοιπών πόρων του Ναυτιλιακού Οργανισμού/Επιχείρησης

– Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων Ναυτιλιακών, Μεταφορικών και Εμπορικών μονάδων

Πως να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας?

Εκδλώστε το ενδιαφέρον σας χωρίς καμία δέσμευση! Επιλέξτε τον τομέα των Σπουδών που σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και γράψτε αν θέλετε και κάποιο μήνυμα.

Αφού στείλετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας, εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε σε τυχόν απορίες και να πραγματοποιήσετε μετά την εγγραφή σας στις σπουδές που επιλέξατε.

Μετά την επικοινωνία μας και την τελική σας απόφαση θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Ι.Ε.Κ Λυδία! Έρχεσαι μαθητής… Φεύγεις επαγγελματίας!!

φορμα

Είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα της μελλοντικής σας καριέρα;