Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Η Φυσικοθεραπεία ανήκει στον παραϊατρικό κλάδο και παρέχει φυσική αποκατάσταση στο ανθρώπινο σώμα με Φυσιοθεραπευτικές Μεθόδους. Κατά την διάρκεια της φοίτησης ο «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή» αποκτά επαγγελματικές γνώσεις , δεξιότητες και ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εισέλθει στην αγορά εργασίας και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον συνάνθρωπο. Μερικά από τα καθήκοντα των βοηθών Φυσικοθεραπευτών είναι η προετοιμασία και η γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, η υποδοχή, η προετοιμασία ασθενών και η υποβοήθηση του φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων. Οι σπουδές στο ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ προετοιμάζουν επαγγελματίες βοηθούς Φυσικοθεραπευτών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε έναν τομέα με πολύ υψηλή απορρόφηση από την αγορά εργασίας με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

Τομείς απασχόλησης Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» μπορούν να εργαστούν ως παραγωγικά στελέχη σε :

 •  Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
 •  Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες) – Κ.Α.Π.Η.
 •  Χώροι θεραπευτικών λουτροπηγών
 • Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
 •  Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια
 •  Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως

 Στους ανωτέρω τομείς απασχόλησης απαιτείται η νόμιμη άδεια λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας και η παρουσία – επίβλεψη πτυχιούχου φυσικοθεραπευτή.

 • Ο εκπαιδευόμενος αποκτά γνώσεις σε όλους τους τομείς υγείας
 • Οι εκπαιδευτές μας είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες εκπαιδευτές, Φυσικοθεραπευτές, Γιατροί οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων του τομέα υγείας με προοπτικές εξέλιξης
 • Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση με Δυνατότητα εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Οι βεβαιώσεις του Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ υπό την αιγίδα του Υπουργείου παιδείας είναι ισότιμες των δημοσίων
 • Δυνατότητα Πρακτικής άσκησης και πρόταση θέσεων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για όλους τους σπουδαστές σε φορείς υγείας
 • Παροχή δωρεάν αναλώσιμων, σημειώσεων , στολές εργασίας , εκπαιδευτικά εγχειρίδια
 • Δυνατότητα αναβάθμισης πτυχίου
 • Επαφή με νέες τεχνολογίες και νέες μεθοδολογίες

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους:

1. Ανατομία

2. Φυσιολογία

3. Στοιχεία Νοσολογίας

4. Στοιχεία Ορθοπεδικής

5. Στοιχεία Ρευματολογίας

6. Υγιεινή

7. Ψυχολογία Αποκατάστασης

8. Κινησιολογία

9. Αρχές Μάλαξης

10.Στοιχεία Χειρουργικής

11.Στοιχεία Παιδιατρικής

12.Στοιχεία Νευρολογίας

13.Στοιχεία Γηριατρικής

14.Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή

15.Αρχές Μετακίνησης Ασθενών

16.Κινησιοθεραπεία

17.Συντήρηση & Τεχνολογία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας

18.Αρχές Εφαρμογής Φυσικών Μέσων

19.Πρώτες Βοήθειες – Περίδεση

20.Αθλητιατρική

21.Βοηθήματα Βάδισης Κίνησης & Αυτοεξυπηρέτησης

22.Οργάνωση & Διοίκηση Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας

23.Εργομετρία

24.Νοσηλευτική

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί το ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διακρίνεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

Διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας για τα θεωρητικά μαθήματα, εργαστήρια Η/Υ και αίθουσες παρουσιάσεων, εργαστήριο φυσικοθεραπείας, και γυμναστήριο.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαστηριακών μαθημάτων διενεργείται εξωτερικά συνεργαζόμενα Φυσικοθεραπευτήρια, παρέχοντας στον σπουδαστή ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθείται με συνέπεια και πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις καθόλη την διάρκεια της φοίτησης , από την αρχή των σπουδών έως την πρακτική εξάσκηση. Οι επισκέψεις γίνονται υπό την εποπτεία πάντα των καθηγητών .Με αυτό τον τρόπο ο σπουδαστής έρχεται σε άμεση επαφή με τον θεράποντα που τον καθιστά πολύτιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες από την πρώτη κιόλας συνάντηση.

Κατά την διάρκεια της πρακτικής μεριμνούμε να έρθουν οι σπουδαστές σε επαφή με την αγορά εργασίας με τρόπο αποτελεσματικό. Οι επιχειρήσεις στις οποίες εξασκούνται οι καταρτιζόμενοί μας είναι υγιείς και κερδοφόρες. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την πρακτική άσκηση σε θέση εργασίας!

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θεσσαλονίκης 1,
Κατερίνη 60 100

Σπουδές Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Τα επαγγελματικά προσόντα

συνοψίζονται στα παρακάτω:

· Ενημέρωση γύρω από τις υπάρχουσες και νεότερες γνώσεις της επιστήμης της φυσικοθεραπείας

· Εξοικείωση με τις διαπροσωπικές σχέσεις

· Γραμματειακή υποστήριξη και γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

· Πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που απέκτησε κατά τη θεωρητική του/της κατάρτιση.

Πως να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας?

Εκδλώστε το ενδιαφέρον σας χωρίς καμία δέσμευση! Επιλέξτε τον τομέα των Σπουδών που σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και γράψτε αν θέλετε και κάποιο μήνυμα.

Αφού στείλετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας, εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε σε τυχόν απορίες και να πραγματοποιήσετε μετά την εγγραφή σας στις σπουδές που επιλέξατε.

Μετά την επικοινωνία μας και την τελική σας απόφαση θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Ι.Ε.Κ Λυδία! Έρχεσαι μαθητής… Φεύγεις επαγγελματίας!!

φορμα

Είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα της μελλοντικής σας καριέρα;