ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ

ΚΔΒΜ 2 – Η Αρχή της σταδιοδρομίας σου!

 
 

ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ

Το ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ Κε.Δι.Βι.Μ.2 είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με έδρα την Κατερίνη Πιερίας  από το 2015. Διαθέτει Πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με αριθμό αδειοδότησης 2000200. Το ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ Κε.Δι.Βι.Μ.2 υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων για το Νομό Πιερίας, αλλά και σε όλη την Ελληνική επικράτεια, είτε σε συνεργασία με άλλα Κ.Ε.Κ., είτε σε μισθωμένους χώρους από εμάς.

Μεταπτυχιακα προγραμματα

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Λυδία ως πρωτοπόρος στο τομέα της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης  έρχεται σε συνεργασία με το UNICERT COLLEGE του ομίλου DGROUP. Όλα τα MSc απονέμονται από το Staffordshire University και σου εξασφαλίζει το σύνολο αυτών των γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσα από ένα πρόγραμμα  σπουδών, πιο ενημερωμένο από κάθε άλλο αντίστοιχο.

 

ΚΤΗΡΙΑΚΑ

Κτιριακά το ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ Κε.Δι.Βι.Μ.2 πληροί τις προϋποθέσεις κτιριακών προδιαγραφών , σύμφωνα με οριζόμενα στο πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων ΣΕΚ .

Συγκεκριμένα : Διαθέτει προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας καθώς και πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου

Επίσης Διαθέτει Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ) , Ολοκληρωμένο σύστημα Συμβουλευτικής (ΟΣΣ) και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΣΔΥ) Ο Φορέας μας είναι πιστοποιημένος και στον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού / Σταδιοδρομίας.

πΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις τεκμηριώνουν με αντικειμενικό τρόπο την ικανότητα του Eκπαιδευτικού Oργανισμού «ΛΥΔΙΑ», ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες, να παρέχει με συνέπεια, εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των απαιτήσεων των συμμετεχόντων.

Διαθέτει Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς το γενικό Κανονισμό για την προστασία Δεδομένων GDPR EE 2016/679 και πιστοποιητικό ΙSO /IEC 27701:2019

Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001:2015 και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης ISO /IEC 27001:2013, με πεδίο εφαρμογής το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων σχεδιαζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, την οργάνωση, υποστήριξη και υλοποίηση κατάρτισης μεικτής μορφής-την υλοποίηση τηλεκατάρτισης.

Λυδία Bonus

Το Lidia Education σου προσφέρει προνομιακές εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις!! Η χρήση της μπορεί να γίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και η έκπτωση που θα ισχύει είναι έως 20%! Επωφελήσου τώρα , εξασφαλίζοντας μοναδικές εκπτώσεις με την Lidia Bonus Card!!

ΝΈΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Uncategorized

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών για την απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.   Πιστοποίηση  στα προαναφερθέντα  που

Διαβάστε περισσότερα »