Μηχανικός Εγκαταστάσεων

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Ο «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» είναι μία περιζήτητη ειδικότητα που σχετίζεται με την εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων, συσκευών θέρμανσης τεχνολογίας πετρελαίου και αερίων καυσίμων. Τα επαγγέλματα Μηχανολογίας και Αυτοματισμών έχουν δημιουργήσει μεγάλη αύξηση στην αγορά εργασίας καθώς είναι συνδεδεμένα με τη τεχνολογία και την τεχνογνωσία και απαιτούν ισχυρές δεξιότητες στα μαθηματικά , φυσική, και πληροφορική. Στο ΙΙΕΚ ΛΥΔΙΑ η θεωρία γίνεται πράξη για να μπορεί ο επαγγελματίας να ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση που του παρουσιάζεται δείχνοντας τη απαιτούμενη εμπειρία και επαγγελματισμό στο χώρο.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν σε:

 • Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Εμπορικές Επιχειρήσεις συσκευών θέρμανσης,
 • Βιομηχανίες & Βιοτεχνίες που κατασκευάζουν Υλικά και Εξαρτήματα Εγκαταστάσεων
 • Συνεργεία συντήρησης εγκαταστάσεων Ιδιωτικών ή Δημόσιων Κτιρίων

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

 • Οι εκπαιδευτές μας είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες και καθηγητές οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο
 • Δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων του τομέα Μηχανολογίας με προοπτικές εξέλιξη
 • Οι βεβαιώσεις του Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ υπό την αιγίδα του Υπουργείου παιδείας είναι ισότιμες των δημοσίων
 • Δυνατότητα Πρακτικής άσκησης και πρόταση θέσεων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για όλους τους σπουδαστές.
 • Είναι επάγγελμα που παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Παροχή δωρεάν σημειώσεων, εκπαιδευτικά εγχειρίδια
 • Δυνατότητα αναβάθμισης πτυχίου
 • Επαφή με νέες τεχνολογίες και νέες μεθοδολογίες

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.

 • Σχέδιο
 • Τεχνολογία Υλικών
 • Μηχανική-Αντοχή Υλικών
 • Τεχνολογία Κατασκευών
 • Ασφάλεια Εγασίας
 • Στοιχεία Μηχανών
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Στοιχεία Θερμοδυναμικής & Μηχ. Ρευστών
 • Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές
 • Εγκαταστάσεις Κεντρικής Θέρμανσης
 • Σχέδιο Εγκαταστάσεων
 • Παραγωγή υγρών και αέριων καυσίμων
 • Μεταφορά διανομή αποθήκευση καυσίμων
 • Κατασκευή-Συντήρηση και Επισκευή εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Αυτοματισμοί Εγκαταστάσεων
 • Ποιοτικός Έλεγχος Καυσίμων
 • Εφαρμογές καυστήρων καυσίμων
 • Πυροσβεστικά συστήματα
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί το ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διακρίνεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

Διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας για τα θεωρητικά μαθήματα, εργαστήρια Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας και αίθουσες παρουσιάσεων.

Μεγάλο ποσοστό των εργαστηριακών μαθημάτων διενεργείται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπου διαθέτουν όλο τον εξοπλισμό .Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθείται με συνέπεια και πραγματοποιούνται οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποιούνται καθόλη την διάρκεια της φοίτησης , από την αρχή των σπουδών έως την πρακτική εξάσκηση. Οι επισκέψεις γίνονται υπό την εποπτεία πάντα των καθηγητών και διενεργούνται με σκοπό να εμπλουτιστούν οι γνώσεις του σπουδαστή πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Κατά την διάρκεια της πρακτικής μεριμνούμε να έρθουν οι σπουδαστές σε επαφή με την αγορά εργασίας με τρόπο αποτελεσματικό. Οι επιχειρήσεις στις οποίες εξασκούνται οι καταρτιζόμενοί μας είναι υγιείς και κερδοφόρες. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την πρακτική άσκηση σε θέση εργασίας!

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θεσσαλονίκης 1,
Κατερίνη 60 100

Σπουδές ως Μηχανικός Εγκαταστάσεων

Επαγγελματικά προσόντα

Με βάση γενικές ή ειδικές οδηγίες, από τους ισχύοντες κανονισμούς, τη μεθοδολογία και ιδιαίτερα τις προδιαγραφές καθώς και τους κανονισμούς ασφαλείας πρόληψης ατυχημάτων και υγιεινής πρέπει να είναι σε θέση να:

 – Εξασφαλίζει την τήρηση των επιμέρους και συνολικών προδιαγραφών ή τεχνικών οδηγιών, ασφαλείας, ακριβείας, πιστότητα και γενικά αξιοπιστία (στα πλαίσια των προδιαγραφών) λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

 – Εκτελεί σύμφωνα με τα σχέδια και τις γενικές ή και ειδικές τεχνικές οδηγίες τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω στα τμήματα της εγκατάστασης με επισήμανση των γνώσεων – ικανοτήτων που απαιτούνται κατά περίπτωση.

– Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία.

Πως να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας?

Εκδλώστε το ενδιαφέρον σας χωρίς καμία δέσμευση! Επιλέξτε τον τομέα των Σπουδών που σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και γράψτε αν θέλετε και κάποιο μήνυμα.

Αφού στείλετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας, εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε σε τυχόν απορίες και να πραγματοποιήσετε μετά την εγγραφή σας στις σπουδές που επιλέξατε.

Μετά την επικοινωνία μας και την τελική σας απόφαση θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Ι.Ε.Κ Λυδία! Έρχεσαι μαθητής… Φεύγεις επαγγελματίας!!

φορμα

Είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα της μελλοντικής σας καριέρα;