Μαθησιακές Δυσκολίες & Μαθητές

Μέσα από ένα εύρος συµβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούµε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες!!

Συμβουλευτική

Για Μαθητές

Για μαθητές Δημοτικού:

Με την αξιολόγηση ΑΡΙΣΤΟΝ Kids διερευνώνται και αναδεικνύονται οι ικανότητες και δεξιότητες των παιδιών καθώς επίσης και μαθησιακές ή αναπτυξιακές δυσκολίες. Η έγκαιρη και υπεύθυνη αντιμετώπιση τους οδηγεί στην αποτελεσματική διαχείριση τους.

Μην ξεχνάμε: Η ηλικία μεταξύ 6 ετών και 12 ετών είναι η περίοδος όπου γίνεται η πρώτη επαφή του παιδιού με το σχολικό περιβάλλον, με τις δομημένες διαδικασίες εκπαίδευσης και τίθενται οι σωστές βάσεις για την εξοικείωση με τις σχολικές απαιτήσεις, αλλά και με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των παιδιών.

 

Για μαθητές Γυμνασίου:

Με την αξιολόγηση ΑΡΙΣΤΟΝ Τeens διερευνάται και αποτυπώνεται η εξελικτική πορεία των ικανοτήτων του μαθητή, ο τρόπος μάθησής του, η κατεύθυνση του, ώστε να συστηματοποιήσει τη μελέτη του και να επιλέξει χωρίς περιθώρια λάθους τη γενικότερη επαγγελματική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο Λύκειο.

Μην ξεχνάμε: Η σωστή επιλογή κατεύθυνσης μας γλυτώνει από λάθος επιλογές στο Λύκειο και από αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

 

Για μαθητές Λυκείου:

Με την αξιολόγηση ΑΡΙΣΤΟΝ Candidates διερευνώνται οι κλίσεις, οι ικανότητες, οι δεξιότητες του μαθητή και συσχετίζεται η προσωπικότητά του με επαγγέλματα, πανεπιστημιακές ειδικότητες και πανεπιστημιακά τμήματα του Μηχανογραφικού Δελτίου του Υπουργείου Παιδείας.

Μην ξεχνάμε: Με ελλιπή ή ανύπαρκτο επαγγελματικό προσανατολισμό δεν γίνονται μόνο εσφαλμένες επιλογές, αλλά ξοδεύουμε ενέργεια, χρόνο και χρήμα χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ενημέρωση Αγοράς Εργασίας: Δίνει την δυνατότητα για έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση σε θέματα επαγγελμάτων.

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίων Πανελληνίων Εξετάσεων.

Με το πρόγραμμα ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ σπουδών κάθε υποψήφιος έχει αυτόματη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με βάση:

  • τις βαθμολογικές επιδόσεις
  • τις αναμενόμενες βάσεις
  • τις προτιμήσεις ανά πόλη
  • τα προγράμματα σπουδών κάθε σχολής
  • τις προοπτικές στην Ελληνική αγορά εργασίας των αντιστοίχων επαγγελμάτων
  • τις ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντα

Κλείστε Ραντεβού

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου

Μαθησιακές Δυσκολίες & Μαθητές