Αγροτικό Management

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο αγροτικός κλάδος, ως πρωτογενής τομέας της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί τη βάση της παραγωγικής δυναμικής της Ελλάδας. Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας» ασχολείται με τη διοίκηση και τον σχεδιασμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, με τη λογιστική παρακολούθησή τους, με την τήρηση και ενημέρωση όλων των βιβλίων τους, με τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση φορέων γεωργικής ανάπτυξης, την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και προγραμμάτων, τον έλεγχο τροφίμων και την επίβλεψη γεωργικών προϊόντων. Οι σπουδές του ΙΙΕΚ ΛΥΔΙΑ δημιουργούν άρτια εξιδεικευμένους επαγγελματίες με αναγνωρισμένη αξία στο χώρο και σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν ως:

 • Τομείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Αγροτικά τμήματα ασφαλιστικών και τραπεζικών ιδρυμάτων και οργανισμών
 • Αγροτικούς συνεταιρισμούς και σε άλλα συλλογικά αγροτικά σχήματα
 • Επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • Βιομηχανίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και σε βιομηχανίες παραγωγής πρώτων υλών, για τη γεωργία (φυτικής και ζωικής κατεύθυνσης)
 • Επιχειρήσεις γεωργικών μηχανημάτων
 • Αγροτουριστικές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων
 • Εταιρείες συμβούλων, επενδύσεων αγροτικών μονάδων και κοινοτικών επιδοτήσεων, καθώς και σε οργανισμούς σχετικά με την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου
 • Εταιρείες διακίνησης, εμπορίας και διαχείρισης γεωργικών προϊόντων, εφοδίων, μηχανημάτων
 • Αναπτυξιακές εταιρείες και μελετητικά γραφεία, τα οποία συντάσσουν, παρακολουθούν και διαχειρίζονται επενδυτικά σχέδια σχετικά με τις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις · Εταιρείες και γραφεία αγροτικών συμβούλων επιχειρήσεων και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα
 • Οργανισμούς που έχουν σύνδεση με την Αγροτική Ανάπτυξη, την πρωτογενή παραγωγή και τα τρόφιμα 16 Επίσης μπορεί να εργαστεί ως αυτοαπασχολούμενος-ελεύθερος επαγγελματίας, ιδρύοντας ή συνεχίζοντας μια οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και βελτιώνοντας τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα της.
 • Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι με την αγορά εργασίας
 • Αναπτύσσουμε δεξιότητες απαραίτητες για την αγορά εργασίας
 • Διαθέτουμε ένα ευχάριστο και φιλικό επίπεδο σπουδών
 • Δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων του κλάδου με προοπτικές εξέλιξης
 • Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση με δυνατότητα εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Οι βεβαιώσεις του Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ υπό την αιγίδα του Υπουργείου παιδείας είναι ισότιμες των δημοσίων
 • Δυνατότητα Πρακτικής άσκησης και πρόταση θέσεων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για όλους τους σπουδαστές
 • Παροχή σημειώσεων και εκπαιδευτικό υλικό που συνεχώς ανανεώνεται.
 • Δυνατότητα αναβάθμισης πτυχίου

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.

 1. Μικροοικονομική
 2. Γενική και Ειδική Ζωοτεχνία
 3. Φυτική Παραγωγή
 4. Εδαφολογία – Λιπασματολογία
 5. Οικονομικά Μαθηματικά
 6. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 7. Γεωργική Οικονομική Στατιστική
 8. Αγροτική Κοινωνιολογία
 9. Εντομολογία
 10. Γεωργική Οικονομική Στατιστική
 11. Αγροτική Κοινωνιολογία
 12. Εντομολογία
 13. Φυτοπαθολογία
 14. Γεωργική Πολιτική
 15. Γεωργική Λογιστική
 16. Γεωργική Οικονομική
 17. Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων
 18. Ποσοτικές Μέθοδοι
 19. Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί το ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διακρίνεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

Διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας για τα θεωρητικά μαθήματα, εργαστήρια Η/Υ και αίθουσες παρουσιάσεων.

Μεγάλο ποσοστό των εργαστηριακών μαθημάτων διενεργούνται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες μεθόδους. Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθείται με συνέπεια και πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις καθόλη την διάρκεια της φοίτησης , από την αρχή των σπουδών έως την πρακτική εξάσκηση. Οι επισκέψεις γίνονται υπό την εποπτεία πάντα των καθηγητών και διενεργούνται με σκοπό να εμπλουτιστούν οι γνώσεις του σπουδαστή πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Προτεραιότητα μας να διασφαλίσουμε ένα σίγουρο και γεμάτο επιτυχίες μέλλον για εσάς!

Κατά την διάρκεια της πρακτικής μεριμνούμε να έρθουν οι σπουδαστές σε επαφή με την αγορά εργασίας με τρόπο αποτελεσματικό. Οι επιχειρήσεις στις οποίες εξασκούνται οι καταρτιζόμενοί μας είναι υγιείς και κερδοφόρες. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την πρακτική άσκηση σε θέση εργασίας!

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θεσσαλονίκης 1,
Κατερίνη 60 100

Σπουδές στο Αγροτικό Management

Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας» ασχολείται με

 1. τη διοίκηση και τον σχεδιασμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, με τη λογιστική παρακολούθησή τους,
 2. με την τήρηση και ενημέρωση όλων των βιβλίων τους,
 3. με τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση φορέων γεωργικής ανάπτυξης,
 4. την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και προγραμμάτων,
 5. τον έλεγχο τροφίμων και την επίβλεψη γεωργικών προϊόντων.

Επίσης ασχολείται με την εμπορία γεωργικών μηχανημάτων και φαρμάκων, ενώ διαθέτει ειδικές γνώσεις για τη λειτουργία γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων

Πως να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας?

Εκδλώστε το ενδιαφέρον σας χωρίς καμία δέσμευση! Επιλέξτε τον τομέα των Σπουδών που σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και γράψτε αν θέλετε και κάποιο μήνυμα.

Αφού στείλετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας, εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε σε τυχόν απορίες και να πραγματοποιήσετε μετά την εγγραφή σας στις σπουδές που επιλέξατε.

Μετά την επικοινωνία μας και την τελική σας απόφαση θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Ι.Ε.Κ Λυδία! Έρχεσαι μαθητής… Φεύγεις επαγγελματίας!!

φορμα

Είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα της μελλοντικής σας καριέρα;