Φύλακας Μουσείων

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η χώρα μας αποτελεί δημοφιλή προορισμό και πόλο έλξης για πολλούς τουρίστες καθώς είναι μία χώρα με μεγάλη ιστορία και πλούσια πολιτισμική κληρονομιά. Ένα μουσείο ή ένας αρχαιολογικός χώρος διατηρείται με τη συμβολή ειδικών επαγγελματιών . Ο κάτοχος διπλώματος στην ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε εξαρτημένες εργασίες ως Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα .Ο επαγγελματίας απόφοιτος ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα σπουδών του ΙΙΕΚ ΛΥΔΙΑ είναι σε θέση να προστατεύει, επιβλέπει  και διαφυλάσσει τα μνημεία και ευρήματα πολιτισμικής κληρονομιάς.

Α. Στο Υπουργείο πολιτισμού (Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Μονές και Ιεροί Ναοί, Πινακοθήκες)

Β. Στον ιδιωτικό τομέα (Ιδιωτικά Μουσεία, Πινακοθήκες καθώς και Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών,  Βιομηχανιών ή άλλων ιδιωτικών φορέων)

 • Οι εκπαιδευτές μας είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία
 • Δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων του κλάδου για εμπλουτισμό γνώσεων
 • Απόκτηση γνώσεων πολιτισμικού ενδιαφέροντος
 • Συμμετοχή σε ταξίδια
 • Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση με Δυνατότητα εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Οι βεβαιώσεις του Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ υπό την αιγίδα του Υπουργείου παιδείας είναι ισότιμες των δημοσίων
 • Δυνατότητα Πρακτικής άσκησης και πρόταση θέσεων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για όλους τους σπουδαστές
 • Δυνατότητα αναβάθμισης πτυχίου

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.

 • Ιστορία της Τέχνης
 • Περιβαλλοντική αγωγή – Οικολογία
 • Ελληνική λαϊκή τέχνη
 • Στοιχεία Μουσειολογίας
 • Τουριστική ψυχολογία
 • Βασικές αρχές φύλαξης μουσείων, μνημείων & αρχαιολογικών χώρων
 • Αρχές προληπτικής συντήρησης
 • Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
 • Διαχείριση συλλογών – χειρισμός και μεταφορά έργων τέχνης
 • Κώδικες επαγγελματικής συμπεριφοράς
 • Ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί το ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διακρίνεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

Διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και αίθουσες παρουσιάσεων,  εργαστήρια Η/Υ με σύγχρονα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας, για τα θεωρητικά μαθήματα

Μεγάλο ποσοστό των εργαστηριακών μαθημάτων διενεργείται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθείται με συνέπεια και πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις καθόλη την διάρκεια της φοίτησης , από την αρχή των σπουδών έως την πρακτική εξάσκηση. Οι επισκέψεις γίνονται υπό την εποπτεία πάντα των καθηγητών και διενεργούνται με σκοπό να αποκομίσουν οι σπουδαστές, πληθώρα γνώσεων από καταξιωμένους επαγγελματίες του είδους

Κατά την διάρκεια της πρακτικής μεριμνούμε να έρθουν οι σπουδαστές σε επαφή με την αγορά εργασίας με τρόπο αποτελεσματικό. Οι επιχειρήσεις στις οποίες εξασκούνται οι καταρτιζόμενοί μας είναι υγιείς και κερδοφόρες. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την πρακτική άσκηση σε θέση εργασίας!

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θεσσαλονίκης 1,
Κατερίνη 60 100

Σπουδές ως Φύλακας Μουσείων

1) Γνωρίζει και εκτιμά τα στοιχεία της τέχνης που διαμόρφωσαν τον παγκόσμιο και κυρίως τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και αυτά που διαμόρφωσαν την ιστορική γνώση και την πολιτιστική συνείδηση

2) Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, όπου είναι ενταγμένοι οι χώροι που φυλάσσει.

3) Γνωρίζει τις βασικές αρχές της μουσειολογικής θεωρίας και πράξης

4) Εφαρμόζει βασικά μέτρα πρόληψης με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. 5) Εφαρμόζει τις βασικές αρχές μεταφοράς και ασφαλούς χειρισμού των έργων τέχνης

6) Αντιμετωπίζει με ορθό τρόπο τα έκτακτα περιστατικά

7) Λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που συμβάλλει στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

8) Επικοινωνεί με τους επισκέπτες των χώρων.

9) Γνωρίζει τους βασικούς κανόνες πρώτων βοηθειών και υγιεινής.

10)Ασκεί το επάγγελμα σύμφωνα με τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και τους κώδικες των αρχών της τεχνικής της επικοινωνίας.

 11) Ομιλεί καλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

Πως να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας?

Εκδλώστε το ενδιαφέρον σας χωρίς καμία δέσμευση! Επιλέξτε τον τομέα των Σπουδών που σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και γράψτε αν θέλετε και κάποιο μήνυμα.

Αφού στείλετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας, εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε σε τυχόν απορίες και να πραγματοποιήσετε μετά την εγγραφή σας στις σπουδές που επιλέξατε.

Μετά την επικοινωνία μας και την τελική σας απόφαση θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Ι.Ε.Κ Λυδία! Έρχεσαι μαθητής… Φεύγεις επαγγελματίας!!

φορμα

Είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα της μελλοντικής σας καριέρα;