Φοροτεχνικοί

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το «Στέλεχος μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού γραφείου» είναι ο σύμβουλος που διαθέτει εύρος γνώσεων , γι’ αυτό και κάθε επιχείρηση έχει ανάγκη από αυτόν τον πολύτιμο συνεργάτη. Εταιρείες, Τράπεζες , δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, απασχολούν προσωπικό Φοροτεχνικών με εξειδικευμένες γνώσεις! O απόφοιτος της ειδικότητας, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και λογιστικών προγραμμάτων – εφαρμογών (λογισμικών) και ασχολείται με τη διεκπεραίωση κάθε τεχνικής ή άλλης διαδικασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή της φορολογικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. Σπούδασε στο ΙΙΕΚ ΛΥΔΙΑ για να διδαχθείς όλα τα μυστικά και να ακολουθήσεις μια λαμπρή καριέρα!

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε εξαρτημένη εργασία Μικρομεσαίας, Μεγάλης μεταποιητικής, Βιομηχανικής, Βιοτεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικής, παροχής υπηρεσιών, Εμπορικής κ.λπ. επιχείρησης του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα. Επιπλέον μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με κατοχυρωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.

Ειδικότερα μπορούν να εργαστούν:

 • σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία
 • σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών Δήμων, ΟΤΑ και Υπουργείων
 • σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών ΔΕΚΟ
 • σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς φορείς
 • σε λογιστήρια & οικονομικά τμήματα εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές και καταξιωμένα στελέχη του κλάδου τα οποία διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο
 • Αποτελούν πολύτιμα στελέχη σε επιχειρήσεις με πολύ υψηλές αμοιβές
 • Δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων του κλάδου με προοπτικές εξέλιξης
 • Εξέλιξη σε ανώτερες διοικητικές θέσεις
 • Πραγματικά case studies και projects
 • Εξειδικευμένες γνώσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά προγράμματα
 • Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση με δυνατότητα εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Οι βεβαιώσεις του Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ υπό την αιγίδα του Υπουργείου παιδείας είναι ισότιμες των δημοσίων
 • Δυνατότητα Πρακτικής άσκησης και πρόταση θέσεων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για όλους τους σπουδαστές
 • Παροχή σημειώσεων και εκπαιδευτικό υλικό που συνεχώς ανανεώνεται.
 • Δυνατότητα αναβάθμισης πτυχίου

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.

1. Γενική Λογιστική

2. Δίκαιο

3. Οικονομικά Μαθηματικά

4. Στατιστική

5. Διοίκηση Επιχειρήσεων

6. Τεχνική Συναλλαγών

7. Marketing

8. Οικονομική των Επιχειρήσεων

9. Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

10.Φορολογική Πρακτική

11.Λογιστική Εταιριών

12.Φορολ. Λογιστική – Εφαρμογές

13.Μηχανογραφημένη Λογιστική

14.Λογιστική Κόστους

15.Δημόσιες Σχέσεις

16.Επεξεργασία Κειμένου (Η/Υ)

17.Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

18.Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης & Μισθοδοσία (Η/Υ)

19.Marketing Υπηρεσιών

20.Χρηματοοικονομική Διοίκηση

21.Διοίκηση Προσωπικού

22.Διοίκηση Marketing

23.Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets – Η/Υ)

24.Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί το ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διακρίνεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

Το ΙΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διαθέτει σωστές υποδομές και άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα μαθήματα διενεργούνται στις σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και παρουσιάσεων με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό , και στα εργαστήρια Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας για την χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων

Μεγάλο ποσοστό των εργαστηριακών μαθημάτων διενεργείται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις . Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθείται με συνέπεια και οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις διενεργούνται καθόλη την διάρκεια της φοίτησης , από την αρχή των σπουδών έως την πρακτική εξάσκηση. Οι επισκέψεις γίνονται υπό την εποπτεία πάντα των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να εμπλουτιστούν οι γνώσεις του σπουδαστή , για να συνδυάζει την θεωρία με την πράξη και να αποκτήσει δεξιότητες και γνώσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Κατά την διάρκεια της πρακτικής μεριμνούμε να έρθουν οι σπουδαστές σε επαφή με την αγορά εργασίας με τρόπο αποτελεσματικό. Οι επιχειρήσεις στις οποίες εξασκούνται οι καταρτιζόμενοί μας είναι υγιείς και κερδοφόρες. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την πρακτική άσκηση σε θέση εργασίας!

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θεσσαλονίκης 1,
Κατερίνη 60 100

Σπουδές ως Φοροτεχνικός

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

– χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας –

ταξινομεί και αρχειοθετεί λογιστικά έγγραφα

– σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών κ.λ.π. εγγράφων

– εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία ως και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

– διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων

– συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει λογιστικές και φορολογικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων

– συναλλάσσεται με δημόσιους οργανισμούς και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης

Πως να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας?

Εκδλώστε το ενδιαφέρον σας χωρίς καμία δέσμευση! Επιλέξτε τον τομέα των Σπουδών που σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και γράψτε αν θέλετε και κάποιο μήνυμα.

Αφού στείλετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας, εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε σε τυχόν απορίες και να πραγματοποιήσετε μετά την εγγραφή σας στις σπουδές που επιλέξατε.

Μετά την επικοινωνία μας και την τελική σας απόφαση θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Ι.Ε.Κ Λυδία! Έρχεσαι μαθητής… Φεύγεις επαγγελματίας!!

φορμα

Είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα της μελλοντικής σας καριέρα;