Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

Ο «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» ανήκει στον κλάδο των παραϊατρικών επαγγελμάτων. Ο ρόλος του είναι βοηθητικός καθώς συμβάλει στην εκτέλεση του διαγνωστικού έργου των Εργαστηριακών γιατρών. Ο Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων αποτελεί βασικό στέλεχος σε μικροβιολογικά και βιοχημικά εργαστήρια και διενεργεί στο εργαστήριο τις εξετάσεις που βοηθούν το διαγνωστικό έργο του εργαστηριακού γιατρού και αυτό γίνεται πάντα με την επίβλεψη του τεχνολόγου ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων. O απόφοιτος του ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του σε επιστήμες όπως η μικροβιολογία, η βιοχημεία, η αιματολογία και η ανοσολογία-ιολογία, είναι ικανός να εργαστεί κατά μόνας ή στο πλαίσιο εργαστηριακής ομάδας, όπου εκτελεί τις αντίστοιχες εργαστηριακές τεχνικές και μετρήσεις ρουτίνας.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» μπορούν να εργαστούν σε:

 •  Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία,
 •  Δημόσιες και Ιδιωτικές Κλινικές,
 • Μικροβιολογικά Εργαστήρια Εταιρειών Παραγωγής Φαρμάκων, Τροφίμων κ.λπ. – Μικροβιολογικά Εργαστήρια,
 • Βιοχημικά Εργαστήρια,
 • Αιματολογικά Εργαστήρια,
 •  Ορμονολογικά Εργαστήρια,
 • Ανοσολογικά Εργαστήρια, κ.λπ.
 • Ο εκπαιδευόμενος αποκτά δεξιότητες και σε άλλα επιστημονικά πεδία
 • Οι εκπαιδευτές μας είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες και κλινικοί εκπαιδευτές και Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων του Ιατρικού κλάδου με προοπτικές εξέλιξης
 • Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση με Δυνατότητα εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Οι βεβαιώσεις του Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ υπό την αιγίδα του Υπουργείου παιδείας είναι ισότιμες των δημοσίων
 • Δυνατότητα Πρακτικής άσκησης και πρόταση θέσεων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για όλους τους σπουδαστές σε φορείς υγείας
 • Παροχή δωρεάν αναλώσιμων, σημειώσεων , στολές εργασίας , εκπαιδευτικά εγχειρίδια
 • Δυνατότητα αναβάθμισης πτυχίου
 • Επαφή με νέες τεχνολογίες και νέες μεθοδολογίες

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.

 • Βασικές Βιολογικές Έννοιες – Φυσιολογία
 • Μικροβιολογία
 • Βιοχημεία
 • Αποστειρώσεις και Σκεύη Εργαστηρίου
 • Αιματολογία
 • Τεχνολογία Οργάνων Εργαστηρίου
 • Παρασιτολογία
 • Ανοσολογία
 • Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις και Υγιεινή
 • Εργαστηριακές Εξετάσεις Διαγνώσεις
 • Μυκητολογία – Ιολογία
 • Κλινική Βιοχημεία
 • Ασφάλεια και Δεοντολογία
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί το ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διακρίνεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

Διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας για τα θεωρητικά μαθήματα , εργαστήρια Η/Υ και αίθουσες παρουσιάσεων.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαστηριακών μαθημάτων διενεργείται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις παρέχοντας στον σπουδαστή ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθείται πιστά και πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις καθόλη την διάρκεια της φοίτησης , από την αρχή των σπουδών έως την πρακτική εξάσκηση. Οι επισκέψεις γίνονται υπό την εποπτεία πάντα των καθηγητών και διενεργούνται με σκοπό να εμπλουτιστούν οι γνώσεις του σπουδαστή πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Κατά την διάρκεια της πρακτικής μεριμνούμε να έρθουν οι σπουδαστές σε επαφή με την αγορά εργασίας με τρόπο αποτελεσματικό. Οι επιχειρήσεις στις οποίες εξασκούνται οι καταρτιζόμενοί μας είναι υγιείς και κερδοφόρες. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την πρακτική άσκηση σε θέση εργασίας!

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θεσσαλονίκης 1,
Κατερίνη 60 100

Σπουδές ως Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων της ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» είναι:

 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών του μικροβιολογικού εργαστηρίου.
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών του βιοχημικού εργαστηρίου.
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών του αιματολογικού εργαστηρίου.
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών ανοσολογίας. – Εκτέλεση με ακρίβεια των τεχνικών παραλαβής, συντήρησης και προετοιμασίας των βιολογικών δειγμάτων ή λήψης κατά περίπτωση.
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης των αναγκών παρασκευής αντιδραστηρίων, διαλυμάτων, θρεπτικών υλικών, κ.λπ.
 • Εκτέλεση των τεχνικών καταστροφής και απόρριψης των άχρηστων ή και μολυσματικών υλικών.

Πως να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας?

Εκδλώστε το ενδιαφέρον σας χωρίς καμία δέσμευση! Επιλέξτε τον τομέα των Σπουδών που σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και γράψτε αν θέλετε και κάποιο μήνυμα.

Αφού στείλετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας, εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε σε τυχόν απορίες και να πραγματοποιήσετε μετά την εγγραφή σας στις σπουδές που επιλέξατε.

Μετά την επικοινωνία μας και την τελική σας απόφαση θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Ι.Ε.Κ Λυδία! Έρχεσαι μαθητής… Φεύγεις επαγγελματίας!!

φορμα

Είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα της μελλοντικής σας καριέρα;