Logistics

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)

Το «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας» είναι επάγγελμα με εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας , καθώς ο κλάδος παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη στις σύγχρονες επιχειρήσεις! Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελείται από οργανισμούς και επιχειρήσεις , όπου καθίστανται υπεύθυνοι για την πορεία των προϊόντων έτσι ώστε να καταλήξει στον τελικό προορισμό! O απόφοιτος επαγγελματίας Logistics, εκτελεί εργασίες σχετικές με την λειτουργία της διεύθυνσης Εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης (ή φορέα ή οργανισμού ή οντότητας) στην οποία εργάζεται. Στο αντικείμενο εργασίας του περιλαμβάνεται κατά βάση η συμμετοχή στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εισροή, εκροή, αποθήκευση και διάθεση αγαθών – υπηρεσιών της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού. Μόνο στο ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ εξελίσσεσαι σε ολοκληρωμένος επαγγελματίας με γνώσεις και υπευθυνότητα!

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας, μπορούν να εργαστούν είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε:

 • ως Υπεύθυνοι Ανεφοδιασμού σε Ναυτιλιακές Εταιρείες
 • ως Υπεύθυνοι Ανεφοδιασμού σε μεγάλες Αλυσίδες Καταστημάτων
 • σε Μεταφορικές Εταιρείες
 • σε Εταιρείες Προμηθειών
 • σε Εμπορικές Εταιρείες
 • ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • ως Ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές και καταξιωμένα στελέχη του κλάδου τα οποία διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Αποτελούν πολύτιμα στελέχη σε επιχειρήσεις με πολύ υψηλές αμοιβές
 • Εξειδίκευση στον τομέα Μεταφορών και Εφοδιασμού
 • Δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων του κλάδου με προοπτικές εξέλιξης
 • Εξέλιξη σε ανώτερες διοικητικές θέσεις
 • Πραγματικά case studies και projects
 • Μυστικά για να διαχειρίζεσαι τον ανταγωνισμό
 • Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση με δυνατότητα εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Οι βεβαιώσεις του Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ υπό την αιγίδα του Υπουργείου παιδείας είναι ισότιμες των δημοσίων
 • Δυνατότητα Πρακτικής άσκησης και πρόταση θέσεων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για όλους τους σπουδαστές
 • Παροχή σημειώσεων και εκπαιδευτικό υλικό που συνεχώς ανανεώνεται.
 • Δυνατότητα αναβάθμισης πτυχίου

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.

1. Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ

2. Δίκαιο Ι, ΙΙ

3. Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ

4. Στατιστική Ι, ΙΙ

5. Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ

6. Τεχνική Συναλλαγών

7. Marketing

8. Οικονομική των Επιχειρήσεων

9. Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

10.Εισαγωγή στην Έννοια «Logistics» Επιχειρήσεων

11.Διαχείριση Αποθεμάτων

12.Οργάνωση Και Διοίκηση Μεταφορών

13.Οργάνωση Και Διοίκηση Αποθηκών

14.Διοίκηση Προμηθειών

15.Διοίκηση Συμβάσεων – Συμβάσεις Υπηρεσιών Logistics

16.Φυσική Διανομή Προϊόντων

17.Διοίκηση Προσωπικού

18.Οργάνωση και Διοίκηση 3PL – 4PL

19.Πληροφοριακά Συστήματα Logistics

20.Ειδικά Θέματα Logistics

21.Εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσία

22.Logistics Integration Supply Chain Management

23.Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί το ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διακρίνεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

Το ΙΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διαθέτει σωστές υποδομές και άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα μαθήματα διενεργούνται στις σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και παρουσιάσεων με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό , και στα εργαστήρια Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας για την χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων

Μεγάλο ποσοστό των εργαστηριακών μαθημάτων διενεργείται σε συνεργασία με επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους. Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθείται με συνέπεια και οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις διενεργούνται καθόλη την διάρκεια της φοίτησης , από την αρχή των σπουδών έως την πρακτική εξάσκηση. Οι επισκέψεις γίνονται υπό την εποπτεία πάντα των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να εμπλουτιστούν οι γνώσεις του σπουδαστή , για να συνδυάζει την θεωρία με την πράξη και να αποκτήσει δεξιότητες και να αντιμετωπίζει καταστάσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Κατά την διάρκεια της πρακτικής μεριμνούμε να έρθουν οι σπουδαστές σε επαφή με την αγορά εργασίας με τρόπο αποτελεσματικό. Οι επιχειρήσεις στις οποίες εξασκούνται οι καταρτιζόμενοί μας είναι υγιείς και κερδοφόρες. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την πρακτική άσκηση σε θέση εργασίας!

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θεσσαλονίκης 1,
Κατερίνη 60 100

Σπουδές ως Logistics

Επαγγελματικά καθήκοντα

– Εποπτεύει τις εισροές (διενεργεί όλες εκείνες τις διαδικασίες ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη λειτουργία των εισροών).

– Εποπτεύει τις εκροές (διενεργεί όλες εκείνες τις διαδικασίες ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη λειτουργία των εκροών).

– Ελέγχει τα αποθέματα της επιχείρησης, παράγει report (αναφορές) αποθεμάτων και εποπτεύει την διενέργεια τακτικών και έκτακτων απογραφών αναφορικά με τα αποθέματα. – Ελέγχει την ορθότητα της παραγγελίας από τους προμηθευτές.

– Ελέγχει την ορθότητα της παραγγελίας προς τους πελάτες.

– Συντονίζει και συνεργάζεται με το προσωπικό που σχετίζεται με τη διεύθυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

– Ελέγχει την πιστωτική πολιτική της επιχείρησης.

– Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο επίπεδο τήρησης και ενημέρωσης των αρχείων προμηθευτών, πελατών και εμπορευμάτων προς τον προϊστάμενο (Director εφοδιαστικής αλυσίδας ή Διευθυντήεπιχείρησης).

– Παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς στον κλάδο της εφοδιαστικής

Πως να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας?

Εκδλώστε το ενδιαφέρον σας χωρίς καμία δέσμευση! Επιλέξτε τον τομέα των Σπουδών που σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και γράψτε αν θέλετε και κάποιο μήνυμα.

Αφού στείλετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας, εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε σε τυχόν απορίες και να πραγματοποιήσετε μετά την εγγραφή σας στις σπουδές που επιλέξατε.

Μετά την επικοινωνία μας και την τελική σας απόφαση θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Ι.Ε.Κ Λυδία! Έρχεσαι μαθητής… Φεύγεις επαγγελματίας!!

φορμα

Είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα της μελλοντικής σας καριέρα;