Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Λυδία ως πρωτοπόρος στο τομέα της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης  έρχεται σε συνεργασία με το ‘’UNICERT COLLEGE’’  και τη ‘’UCERT’’  του Ομίλου D GROUP.

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ:

-Αίτηση Πανεπιστημίου 
-Αντίγραφο  του Προπτυχιακού σας (η βασικότερη προϋπόθεση  για την συμμετοχή σας)   και  την Αναλυτική Βαθμολογία του Πτυχίου ΑΕΙ/ ΤΕΙ που διαθέτετε  διαφορετικά  Πανεπιστημιακός Τίτλος  από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Εξωτερικού αναγνωρισμένος από  τον ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία.
-Αντίγραφο Απολυτήριο Λυκείου
-Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 
-Συστατική Επιστολή(καθηγητού ή εργοδότη) συμπληρωμένη είτε το πρότυπο είτε σε κάποιο άλλο έγγραφο επιστολής. Ενναλακτικά το Βιογραφικό σας Σημείωμα.
-Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων
- 2 φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.
- Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (αν αποτελεί προυπόθεση)

*Προς ενημέρωση, μπορεί να ζητηθεί κατά την διάρκεια της εγγραφής κάποια περαιτέρω έγγραφα. Θα έχετε σχετική ενημέρωση και καθοδήγηση από το αρμόδιο τμήμα.


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Όλα τα MSc απονέμονται από το Πανεπιστήμιο FREDERICK της Κύπρου.

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας

Επίπεδο σπουδών:  Master

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινοτική φροντίδα

Επίπεδο σπουδών:  Master

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Όλα τα MSc απονέμονται από το Πανεπιστήμιο FREDERICK της Κύπρου.

Διάρκεια σπουδών:  4 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση

Επίπεδο σπουδών:  Master

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση & Ηγεσία Σχολικών Μονάδων

Επίπεδο σπουδών:  Master

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Επίπεδο σπουδών:  Master

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Master στα Αναλυτικά προγράμματα και στη Διδασκαλία

Επίπεδο σπουδών:  Master

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Τίτλος πτυχίου:  Master (MSc) in Information and Communication Technologies in Education for Sustainable  Development

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Master (MSc) in Information and Communication Technologies in Education for Sustainable  Development

Επίπεδο σπουδών:  Master

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Τίτλος πτυχίου:  Master (MSc) in Education for Sustainable Development and Social Change

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Master (MSc) in Education for Sustainable Development and Social Change

Επίπεδο σπουδών:  Master

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά/Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Όλα τα MSc απονέμονται από το Πανεπιστήμιο FREDERICK της Κύπρου.

Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επίπεδο σπουδών:  Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Master in Business Administration

Επίπεδο σπουδών:  Master

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά – Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Master in Business Administration – Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική

Επίπεδο σπουδών: Master

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά – Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  MA/LLM in Maritime Law and Shipping Business

Επίπεδο σπουδών:  Master

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Τίτλος πτυχίου:  MSc in International Trade & Shipping Management

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  MSc in International Trade & Shipping Management

Επίπεδο σπουδών:  Master

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Όλα τα MSc απονέμονται από το Πανεπιστήμιο FREDERICK της Κύπρου.

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  MSc in Quality Assurance

Επίπεδο σπουδών:  Master

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου: : MSc Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κατασκευών και μνημείων. Κατεύθυνση (α) Αρχιτεκτονική (β) Πολιτική Μηχανική

Επίπεδο σπουδών:  Master (2ος κύκλος σπουδών)

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνική

Τύπος σπουδώνΠλήρης ή Μερική Φοίτηση

Προσφέρεται από: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Διατίθεται και Δια Ζώσης 

MSc Digital Marketing Management

Όλα τα MSc απονέμονται από το Staffordshire University.

Φοίτηση: Μερική φοίτηση

Τίτλος Σπουδών: Master of Science

Σημαντικά Στοιχεία:

 • Τόπος: Αθήνα
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Τρόπος διεξαγωγής : δια ζώσης & εξ αποστάσεως
 • Διάρκεια: 18 Μήνες
 • Ενάρξεις: Φεβ 2022 & Οκτ 2022
 • Σχολή: Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 1. Πτυχίοαπό Ελληνικό ή αναγνωρισμένο  Πανεπιστήμιο  Αλλοδαπής στον τομέα του marketing ή/και business (με βαθμό μεγαλύτερο από 6.5).
 2. Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου αντιστοίχου με IELTS με συνολικό βαθμό 6.0 (με ελάχιστο βαθμό 5.5 στο Speaking, Writing, Reading and Listening), ή/και Pearson’s με συνολικό βαθμό 51 (με ελάχιστο βαθμό 51 στο Speaking, Writing, Reading and Listening) ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό της Αγγλικής γλώσσας

 

Επιπλέον, όμως,  αξιολογούνται αιτήσεις:

 1. Κατόχων πτυχίου Πανεπιστημίου άλλων κλάδων, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ή/και ολοκληρώσει προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης στον τομέα του marketing.
 2. Στελέχη επιχειρήσεων και ελεύθεροι επαγγελματίεςμε αποδεδειγμένη εμπειρία στο marketing.

MSc Computer Science (Software Engineering)

Όλα τα MSc απονέμονται από το Staffordshire University 

Φοίτηση: Μερική φοίτηση

Τίτλος Σπουδών: Master of Science

Σημαντικά Στοιχεία:

 • Τόπος: Αθήνα
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Τρόπος διεξαγωγής : δια ζώσης & εξ αποστάσεως
 • Διάρκεια: 18 Μήνες
 • Ενάρξεις: Φεβ 2022 & Οκτ 2022
 • Σχολή: Πληροφορικής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 1. Πτυχίοαπό Ελληνικό (με βαθμό μεγαλύτερο από 6.5) ή αναγνωρισμένο  Πανεπιστήμιο Αλλοδαπής (με βαθμό μεγαλύτερο από 2.2 για Βρετανικό Πανεπιστήμιο ή το διεθνές ισοδύναμο), στον τομέα της Πληροφορικής (Computer Science, Computer Networks, Computer/Software Engineering), ή παρόμοιο.
 2. Πτυχίοαπό Ελληνικό (με βαθμό μεγαλύτερο από 6.5) ή αναγνωρισμένο  Πανεπιστήμιο Αλλοδαπής (με βαθμό μεγαλύτερο από 2.2 για Βρετανικό Πανεπιστήμιο ή το διεθνές ισοδύναμο), στον τομέα των Θετικών επιστημών (Science, Technology, Engineering or Mathematics) και κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία/πιστοποιήσεις στην Πληροφορική.
 3. Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου αντιστοίχου με IELTS με συνολικό βαθμό 6.0 (με ελάχιστο βαθμό 5.5 στο Speaking, Writing, Reading and Listening), ή/και Pearson’s με συνολικό βαθμό 51 (με ελάχιστο βαθμό 51 στο Speaking, Writing, Reading and Listening) ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό της Αγγλικής γλώσσας

MSc Computer Science (Cyber Security)

Όλα τα MSc απονέμονται από το Staffordshire University 

Φοίτηση: Μερική φοίτηση

Τίτλος Σπουδών: Master of Science

Σημαντικά Στοιχεία:

 • Τόπος: Αθήνα
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Τρόπος διεξαγωγής : δια ζώσης & εξ αποστάσεως
 • Διάρκεια: 18 Μήνες
 • Ενάρξεις: Φεβ 2022 & Οκτ 2022
 • Σχολή: Πληροφορικής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 1. Πτυχίοαπό Ελληνικό (με βαθμό μεγαλύτερο από 6.5) ή αναγνωρισμένο  Πανεπιστήμιο Αλλοδαπής (με βαθμό μεγαλύτερο από 2.2 για Βρετανικό Πανεπιστήμιο ή το διεθνές ισοδύναμο), στον τομέα της Πληροφορικής (Computer Science, Computer Networks, Computer/Software Engineering), ή παρόμοιο.
 2. Πτυχίοαπό Ελληνικό (με βαθμό μεγαλύτερο από 6.5) ή αναγνωρισμένο  Πανεπιστήμιο Αλλοδαπής (με βαθμό μεγαλύτερο από 2.2 για Βρετανικό Πανεπιστήμιο ή το διεθνές ισοδύναμο), στον τομέα των Θετικών επιστημών (Science, Technology, Engineering or Mathematics) και κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία/πιστοποιήσεις στην Πληροφορική.
 3. Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου αντιστοίχου με IELTS με συνολικό βαθμό 6.0 (με ελάχιστο βαθμό 5.5 στο Speaking, Writing, Reading and Listening), ή/και Pearson’s με συνολικό βαθμό 51 (με ελάχιστο βαθμό 51 στο Speaking, Writing, Reading and Listening) ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό της Αγγλικής γλώσσας

MA Acting for Screen

Όλα τα MSc απονέμονται από το Staffordshire University 

Φοίτηση: Μερική φοίτηση

Τίτλος Σπουδών: Master of Arts

Σημαντικά Στοιχεία:

 • Τόπος: Αθήνα
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Τρόπος διεξαγωγής : δια ζώσης 
 • Διάρκεια: 18 Μήνες
 • Ενάρξεις: Φεβ 2022 & Οκτ 2022
 • Σχολή: Arts and Humanities

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν:

 • Πτυχίο δραματικής σχολής, ή
 • Πτυχίο στις θεατρικές σπουδές, τις κινηματογραφικές σπουδές ή τις performance studies.
 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου αντιστοίχου με IELTS με συνολικό βαθμό 6.0 (με ελάχιστο βαθμό 5.5 στο Speaking, Writing, Reading and Listening), ή/και Pearson’s με συνολικό βαθμό 51 (με ελάχιστο βαθμό 51 στο Speaking, Writing, Reading and Listening) ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό της Αγγλικής γλώσσας

Απόφοιτοι άλλων τμημάτων θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής, εφόσον έχουν κάποια εμπειρία στο θέατρο ή/και την υποκριτική.

MA in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)

Όλα τα MSc απονέμονται από το Staffordshire University 

Φοίτηση: Μερική φοίτηση

Τίτλος Σπουδών: Master of Arts

Σημαντικά Στοιχεία:

 • Τόπος: Αθήνα Online
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Τρόπος διεξαγωγής : Eξ αποστάσεως
 • Διάρκεια: 18 Μήνες
 • Ενάρξεις: Φεβ 2022 & Οκτ 2022
 • Σχολή: Education

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 • BA in English Language/Literature ή
 • BA in Education και επάρκεια διδασκαλίας αγγλικών στην Ελλάδα (IELTS 6.5 ή ισοδύναμο με οποιοδήποτε άλλο) ή
 • DELTA diploma/DipTESOL ή ισοδύναμο πτυχίο και επάρκεια διδασκαλίας αγγλικών στην Ελλάδα ή
 • CELTA diploma/ C2 Proficiency Qualification ή ισοδύναμο πτυχίο και επάρκεια διδασκαλίας αγγλικών στην Ελλάδα και, τουλάχιστον, 3 χρόνια διδακτικής εμπειρίας Αγγλικών.

ΦΟΡΜΑ

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου

Προπτυχιακό & Μεταπτυχιακά Ucert & Unicert College - D Group