Διοίκηση στον Τομέα του Τουρισμού

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο τουρισμός επεκτείνεται και βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Η ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού» αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα των τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Το Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων είναι ο εργαζόμενος που κατέχει τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να εργάζεται υποστηρικτικά στο διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο. Ο ρόλος που ασκεί το ΙΙΕΚ ΛΥΔΙΑ είναι να προετοιμάζει τους επαγγελματίες να εξέλθουν στην αγορά εργασίας με μεγάλη επιτυχία!

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της τουριστικής και ταξιδιωτικής βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα μπορούν να απασχοληθούν σε:

 • Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Ναυτιλιακές επιχειρήσεις
 • Αεροπορικές Εταιρείες
 • Ταξιδιωτικά γραφεία
 • Επιχειρήσεις Παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών (Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων, Σκαφών, Αεροπλάνων)
 • Ξενοδοχειακές μονάδες και αλυσίδες ξενοδοχείων (σε Ελλάδα και εξωτερικό)
 • Κρουαζιερόπλοια
 • Camping, Κατασκηνώσεις
 • Επιχειρήσεις εναλλακτικού Τουρισμού
 • Εταιρείες συμβούλων επενδυτικών μονάδων
 • Εταιρείες με συστήματα on line κρατήσεων
 • Ηλεκτρονικά τουριστικά γραφεία
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή ιδιωτικού, όπως περιφέρειες/ ΟΤΑ, καθώς και οργανισμούς προώθησης τουριστικών περιοχών
 • Ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες, δημιουργώντας τη δική τους επιχείρηση
 • Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές και καταξιωμένα στελέχη του κλάδου τα οποία διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Αποτελούν πολύτιμα στελέχη σε επιχειρήσεις με πολύ υψηλές αμοιβές
 • Συμμετοχή σε Διεθνείς εκθέσεις τουρισμού
 • Δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων του κλάδου με προοπτικές εξέλιξης
 • Εξέλιξη σε ανώτερες διοικητικές θέσεις
 • Μυστικά για να διαχειρίζεσαι τον ανταγωνισμό
 • Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση με δυνατότητα εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Οι βεβαιώσεις του Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ υπό την αιγίδα του Υπουργείου παιδείας είναι ισότιμες των δημοσίων
 • Δυνατότητα Πρακτικής άσκησης και πρόταση θέσεων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για όλους τους σπουδαστές
 • Παροχή σημειώσεων και εκπαιδευτικό υλικό που συνεχώς ανανεώνεται.
 • Δυνατότητα αναβάθμισης πτυχίου

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.

 1. Γερμανικά
 2. Γαλλικά
 3. Βασικές Αρχές Τουρισμού και Τουριστική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 4. Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί
 5. Διεθνείς Σχέσεις Μεταφορών
 6. Ιστορία του Ελληνικού Πολιτισμού
 7. Περιβαλλοντική Πολιτική και Προστασία στον Τουριστικό Τομέα
 8. Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου
 9. Τουριστικό Marketing – Δεξιότητες Πωλήσεων
 10. Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας
 11. Επιχειρηματικότητα -Τεχνική Επικοινωνίας
 12. Βασικές Αρχές Λογιστικής
 13. Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου
 14. Αεροπορικοί Ναύλοι – Έκδοση Εισιτηρίων – Συστήματα Κρατήσεων
 15. Εξυπηρέτηση Πελατών: Τομείς Τουριστικών Υπηρεσιών και Εναλλακτικές
 16. Μορφές Τουρισμού
 17. Αερομεταφορές: Αεροπορική Εταιρεία, Αεροδρόμιο – Υπηρεσίες
 18. Διαχείριση Εισερχόμενου – Εξερχόμενου Τουρισμού, Οργανωμένο Ταξίδι
 19. Επαγγελματικός Τουρισμός, Ταξιδιωτικές Τυπικότητες
 20. Συστήματα Λειτουργίας Γραφείου (Front/Back Office)
 21. Αγγλικά, Αγγλική ορολογία.

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί το ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διακρίνεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

Το ΙΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διαθέτει σωστές υποδομές και άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα μαθήματα διενεργούνται στις σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και παρουσιάσεων με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό , και στα εργαστήρια Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας

Μεγάλο ποσοστό των εργαστηριακών μαθημάτων διενεργείται σε συνεργασία με επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους. Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθείται με συνέπεια και οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις διενεργούνται καθόλη την διάρκεια της φοίτησης , από την αρχή των σπουδών έως την πρακτική εξάσκηση.

Οι επισκέψεις γίνονται υπό την εποπτεία πάντα των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να εμπλουτιστούν οι γνώσεις του σπουδαστή , για να συνδυάζει την θεωρία με την πράξη και να αποκτήσει δεξιότητες και να αντιμετωπίζει καταστάσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Κατά την διάρκεια της πρακτικής μεριμνούμε να έρθουν οι σπουδαστές σε επαφή με την αγορά εργασίας με τρόπο αποτελεσματικό. Οι επιχειρήσεις στις οποίες εξασκούνται οι καταρτιζόμενοί μας είναι υγιείς και κερδοφόρες. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την πρακτική άσκηση σε θέση εργασίας!

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θεσσαλονίκης 1,
Κατερίνη 60 100

Σπουδές ως Διοίκηση στον Τομέα του Τουρισμού

Επαγγελματικά προσόντα

Ως ειδικά επαγγελματικά προσόντα μπορούν να αναφερθούν:

• Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου. Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των εξελίξεων στα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ενός τουριστικού γραφείου.

• Συστήματα Λειτουργίας Γραφείου (Front/Back Office). Η εξοικείωση με τις εξελίξεις στην οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονα οργανωμένου τουριστικού γραφείου.

• Αερομεταφορές. Καλές γνώσεις για τις εξελίξεις στις αεροπορικές εταιρείες, τη λειτουργία των αεροδρομίων και τις εκεί παρεχόμενες υπηρεσίες.

• Διαχείριση Εισερχόμενου – Εξερχόμενου Τουρισμού. Καλή γνώση στη διαμόρφωση και εφαρμογή του οργανωμένου ταξιδίου (Πακέτο), του επαγγελματικού τουρισμού, και της διεκπεραίωσης των ταξιδιωτικών τυπικοτήτων.

• Αεροπορικοί Ναύλοι – Έκδοση Εισιτηρίων – Συστήματα Κρατήσεων.

Πως να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας?

Εκδλώστε το ενδιαφέρον σας χωρίς καμία δέσμευση! Επιλέξτε τον τομέα των Σπουδών που σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και γράψτε αν θέλετε και κάποιο μήνυμα.

Αφού στείλετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας, εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε σε τυχόν απορίες και να πραγματοποιήσετε μετά την εγγραφή σας στις σπουδές που επιλέξατε.

Μετά την επικοινωνία μας και την τελική σας απόφαση θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Ι.Ε.Κ Λυδία! Έρχεσαι μαθητής… Φεύγεις επαγγελματίας!!

φορμα

Είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα της μελλοντικής σας καριέρα;