ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Πρόγραμμα Λ.Α.Ε.Κ

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων, το ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ σε συνεργασία με επαγγελματικούς-επιστημονικούς φορείς, και μετά την έγκριση του ΟΑΕΔ, θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους-ες, σε μόνιμη η και εποχιακή βάση και ασφάλιση ΙΚΑ .
Τα προγράμματα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. Η υλοποίηση και διεξαγωγή των σεμιναρίων δεν βαρύνουν οικονομικά τους εργοδότες, ούτε τους εργαζόμενους.
Οι εργαζόμενοι για την παρακολούθηση του προγράμματος θα αποζημιωθούν με πέντε Ευρώ (5), ανά ώρα κατάρτισης.
Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης και το περιεχόμενό τους, έχει ως στόχο όχι μόνο στη βελτίωση των εργαζομένων στη θέση εργασίας τους ,αλλά και στη γενικότερη εργασιακή τους προοπτική.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚα

  • βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ (φωτοτυπία)
  • αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία)
  • φωτοτυπία πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού, όπου οι ενδιαφερόμενοι-ες θα είναι το πρώτο όνομα (για να κατατεθεί η αποζημίωση τους)
  • ΑΦΜ (φωτοτυπία από επίσημο στοιχείο, π.χ. από εκκαθαριστικό)
  • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
  • Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης στην οποία εργάζονται (διατίθεται απο το ΚΕΚ)

*Η αποστολή τους να γίνει στο info@keklidia.gr με τίτλο το όνομα σας.

ΕΚΛΕΙΣΕ

φορμα