Βοηθός Εργοθεραπείας

Το επάγγελμα του βοηθού Εργοθεραπευτή έχει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια καθώς το έργο που επιτελεί είναι αξιοθαύμαστο. Συγκεκριμένα, εργάζεται ως βοηθητικό προσωπικό του Εργοθεραπευτή σε άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής ή και δυσκολίες στην ισότιμη κοινωνική συμμετοχή. Ο «Βοηθός Εργοθεραπείας» απασχολείται σε διάφορες μονάδες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Οι σπουδές στο ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ εξοπλίζουν νέους επαγγελματίες που τους καθιστούν ικανούς να εργαστούν ως βοηθητικό προσωπικό του εργοθεραπευτή, επικουρώντας και υποβοηθώντας το έργο του

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν σε:

 • Παιδιατρικές Κλινικές
 • Νοσοκομεία Οξείας Νοσηλείας
 • Κέντρα Αποκατάστασης
 • Οίκους Ευγηρίας
 • Κατ’ οίκον θεραπεία
 • Εξειδικευμένα Κέντρα Αξιολόγησης (ως βοηθοί)
 • Δομές Κέντρων Παροχής Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας
 • Ψυχιατρικές Μονάδες
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ
 • Ο εκπαιδευόμενος αποκτά γνώσεις και σε άλλους τομείς , όπως Ψυχολογία και Ιατρική.
 • Οι εκπαιδευτές μας είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες εκπαιδευτές οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων με προοπτικές εξέλιξης και εξειδίκευση στο αντικείμενο εργασίας
 • Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση με Δυνατότητα εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Οι βεβαιώσεις του Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ υπό την αιγίδα του Υπουργείου παιδείας είναι ισότιμες των δημοσίων
 • Δυνατότητα Πρακτικής άσκησης και πρόταση θέσεων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για όλους τους σπουδαστές σε φορείς υγείας
 • Παροχή δωρεάν αναλώσιμων, σημειώσεων , στολές εργασίας , εκπαιδευτικά εγχειρίδια
 • Δυνατότητα αναβάθμισης πτυχίου

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.

 • Ανατομία
 • Φυσιολογία
 • Στοιχεία Νοσολογίας
 • Στοιχεία Ορθοπεδικής
 • Εισαγωγή στη Ψυχολογία
 • Κινησιολογία Ι, ΙΙ
 • Βασικές Αρχές Εργοθεραπείας
 • Στάδια Ανθρώπινης Ανάπτυξης
 • Μοντέλα και Προσεγγίσεις στην Εργοθεραπεία
 • Τεχνικές Εργοθεραπείας
 • Ψυχοκοινωνική Εργοθεραπεία
 • Παθολογία
 • Στοιχεία Παιδιατρικής
 • Στοιχεία Νευρολογίας
 • Στοιχεία Γηριατρικής
 • Δεοντολογία και Εργοθεραπεία
 • Δημιουργικότητα και Εργοθεραπεία Ι, ΙΙ
 • Ψυχοπαθολογία
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής
 • Αξιολόγηση στην Εργοθεραπεία
 • Ειδικές Θεραπευτικές Τεχνικές
 • Εργοθεραπεία στην Τρίτη Ηλικία
 • Νευρομυικές Διαταραχές και Εργοθεραπεία
 • Αναπτυξιακές Διαταραχές και Εργοθεραπεία
 • Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Εργοθεραπείας
 • Οι Ομάδες στην Εργοθεραπεία
 • Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί το ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διακρίνεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

Διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας για τα θεωρητικά μαθήματα, εργαστήρια Η/Υ και αίθουσες παρουσιάσεων

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαστηριακών μαθημάτων διενεργείται θεραπευτήρια και δομές Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, παρέχοντας στον σπουδαστή ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθείται με συνέπεια και πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις καθόλη την διάρκεια της φοίτησης , από την αρχή των σπουδών έως την πρακτική εξάσκηση. Οι επισκέψεις γίνονται υπό την εποπτεία πάντα των καθηγητών και διενεργούνται με σκοπό να εμπλουτιστούν οι γνώσεις του σπουδαστή πάνω σε πραγματικά περιστατικά σε πραγματικές συνθήκες εργασίας

Κατά την διάρκεια της πρακτικής μεριμνούμε να έρθουν οι σπουδαστές σε επαφή με την αγορά εργασίας με τρόπο αποτελεσματικό. Οι επιχειρήσεις στις οποίες εξασκούνται οι καταρτιζόμενοί μας είναι υγιείς και κερδοφόρες. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την πρακτική άσκηση σε θέση εργασίας!

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θεσσαλονίκης 1,
Κατερίνη 60 100

Σπουδές ως Βοηθός Εργοθεραπείας

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας», συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Κατανοεί τις αρχές της Εργοθεραπείας και τις εφαρμόζει στην πράξη.
 • Επικοινωνεί και αντιμετωπίζει σωστά άτομα διαφορετικής κουλτούρας.
 • Βοηθά τον Εργοθεραπευτή στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του θεραπευτικού προγράμματος.
 • Εκτελεί τις τεχνικές που θα του υποδείξει ο Εργοθεραπευτής τηρώντας τους κανονισμούς ασφαλείας για τον ασθενή – πελάτη.
 • Οργανώνει την καταγραφή αρχείου των εργοθεραπευτικών δραστηριοτήτων, του ιστορικού του ασθενούς – πελάτη και της πορείας του.
 • Διαθέτει υπομονή, ενσυναίσθηση και σεβασμό προς όλους .
 • Εφαρμόζει τις δεοντολογικές αρχές που διέπουν την ειδικότητα της Εργοθεραπείας και τηρεί την αρχή της εμπιστευτικότητας του απορρήτου του κάθε περιστατικού.

Πως να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας?

Εκδλώστε το ενδιαφέρον σας χωρίς καμία δέσμευση! Επιλέξτε τον τομέα των Σπουδών που σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και γράψτε αν θέλετε και κάποιο μήνυμα.

Αφού στείλετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας, εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε σε τυχόν απορίες και να πραγματοποιήσετε μετά την εγγραφή σας στις σπουδές που επιλέξατε.

Μετά την επικοινωνία μας και την τελική σας απόφαση θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Ι.Ε.Κ Λυδία! Έρχεσαι μαθητής… Φεύγεις επαγγελματίας!!

φορμα

Είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα της μελλοντικής σας καριέρα;