Μέσα από ένα εύρος συµβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούµε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες!!


Κλείστε Ραντεβού

Συμβουλευτική

Για Εταιρείες

Η εταιρία αναλαμβάνει διαδικασίες ανάπτυξης και αξιολόγησης στελεχών σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής πορείας:

 

1) Αξιολόγηση υποψηφίων εργαζομένων (διαδικασίες προσλήψεων)

2) Αξιολόγηση για επανατοποθέτηση μέσα στον ίδιο τον οργανισμό(προαγωγές, αξιοποίηση στελεχών)

3) Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης σε περίπτωση απόλυσης

Επιχειρηματικά Παίγνια

Η εταιρία αναλαμβάνει την πραγματοποίηση επιχειρηματικών παιγνίων με στόχο την εκπαίδευση στελεχών, την επαγγελματική τους εξέλιξη και αξιολόγηση.

Εταιρικές Μετρήσεις και Αναλύσεις

Η εταιρία αναλαμβάνει την πραγματοποίηση ερευνών, μετρήσεων και αναλύσεων για:

1) Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών

2) Ανάπτυξη εταιρικών πρακτικών σε σχέση με το Ανθρώπινο Δυναμικό

Κλείστε Ραντεβού