ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤOΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 25 ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ , ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 400 €

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

-ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 80 ωρών ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, ΣΥΧΡΟΝΗΣ -ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

EΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΔΥΠΑ

25-45 ΕΤΩΝ

* Κάθε ενδιαφερόμενος άνεργος, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο πλαίσιο της Δράσης και επίσης να μην έχει παρακουλουθήσει το ίδιο πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο διαφορετικών Δράσεων, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Τα παραπάνω σημεία ελέγχονται μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης του ωφελούμενου κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΥΔΙΑ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ.