Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση
πράσινων δεξιοτήτων για 25.000 ανέργους

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα με Εκπαιδευτικό Επίδομα 400€!!

Απευθύνεται σε 25.000 ανέργους άνω των 18 ετών σε ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. . Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος:

1. Πλήρης κατάρτηση διάρκειας 80 ωρών με έμφαση στις πράσινες δεξιότητες.

2. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων
κατάρτισης.

3. Χορήγηση επιδόματος αξίας 400€ σε κάθε ωφελούμενο.

Συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας ή Καλέστε στο τηλέφωνο 2351303 876 -78 και θα έρθουμε εμείς σε επικοινωνία μαζί σας για να σας δώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να σας βοηθήσουμε για την σωστή υποβολή της αίτησης σας!