Στελέχη Διοίκησης

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το στέλεχος «Διοίκησης και Οικονομίας» εφαρμόζει αρχές πρακτικής και οικονομικής επιστήμης. Είναι επάγγελμα που παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας γιατί είναι ο κλάδος που στηρίζει το οικονομικό τμήμα των επιχειρήσεων με τη χρήση μάνατζμεντ το μάρκετινγκ και Δημοσιές Σχέσεις τα οποία είναι βασικά εργαλεία και χρήσιμες τακτικές που εφαρμόζονται στον τομέα. O απόφοιτος, απασχολείται σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. Αν θέλεις ένα καινοτόμο επάγγελμα και άκρως ανταγωνιστικό έλα στο ΙΙΕΚ ΛΥΔΙΑ! Γιατί σε εμάς θα μάθεις πως να διοικείς σωστά και πως να διαχειρίζεσαι τα οικονομικά.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Διοίκησης και Οικονομίας» μπορεί να εργαστεί σε:

– Εμπορικές Επιχειρήσεις
– Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
– Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
– Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
– Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων & Οργανισμών
– Τμήματα Marketing, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων & Ανθρωπίνου   Δυναμικού
– Οποιοδήποτε διοικητικό τμήμα επιχείρησης
– Τράπεζες, Ασφαλιστικές & Χρηματιστηριακές Εταιρείες
– Δημόσιες Υπηρεσίες & Επιμελητήρια

  • Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές και καταξιωμένα στελέχη του κλάδου τα οποία διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο
  • Αποτελούν πολύτιμα στελέχη σε επιχειρήσεις με πολύ υψηλές αμοιβές
  • Δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων του κλάδου με προοπτικές εξέλιξης
  • Εξέλιξη σε ανώτερες διοικητικές θέσεις
  • Πραγματικά case studies και projects
  • Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση με δυνατότητα εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό
  • Οι βεβαιώσεις του Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ υπό την αιγίδα του Υπουργείου παιδείας είναι ισότιμες των δημοσίων
  • Δυνατότητα Πρακτικής άσκησης και πρόταση θέσεων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για όλους τους σπουδαστές
  • Παροχή σημειώσεων και εκπαιδευτικό υλικό που συνεχώς ανανεώνεται.
  • Δυνατότητα αναβάθμισης πτυχίου

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.

1. Γενική Λογιστική

2. Δίκαιο

3. Οικονομικά Μαθηματικά

4. Στατιστική

5. Διοίκηση Επιχειρήσεων

6. Τεχνική Συναλλαγών

7. Marketing

8. Οικονομική των Επιχειρήσεων

9. Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

10.Φορολογική Πρακτική

11.Λογιστική Εταιριών

12.Φορολ. Λογιστική – Εφαρμογές

13.Μηχανογραφημένη Λογιστική

14.Λογιστική Κόστους

15.Δημόσιες Σχέσεις

16.Επεξεργασία Κειμένου (Η/Υ)

17.Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

18.Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης & Μισθοδοσία (Η/Υ)

19.Marketing Υπηρεσιών

20.Χρηματοοικονομική Διοίκηση

21.Διοίκηση Προσωπικού

22.Διοίκηση Marketing

23.Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets – Η/Υ)

24.Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί το ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διακρίνεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

Το ΙΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διαθέτει σωστές υποδομές και άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα μαθήματα διενεργούνται στις σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και παρουσιάσεων με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό , και στα εργαστήρια Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας για την χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων καθώς και δυνατότητα εκμάθησης προγραμμάτων ERP

Μεγάλο ποσοστό των εργαστηριακών μαθημάτων διενεργείται σε συνεργασία με επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους. Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθείται με συνέπεια και οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις διενεργούνται καθόλη την διάρκεια της φοίτησης , από την αρχή των σπουδών έως την πρακτική εξάσκηση. Οι επισκέψεις γίνονται υπό την εποπτεία πάντα των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να εμπλουτιστούν οι γνώσεις του σπουδαστή , για να συνδυάζει την θεωρία με την πράξη και να αποκτήσει δεξιότητες και γνώσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Κατά την διάρκεια της πρακτικής μεριμνούμε να έρθουν οι σπουδαστές σε επαφή με την αγορά εργασίας με τρόπο αποτελεσματικό. Οι επιχειρήσεις στις οποίες εξασκούνται οι καταρτιζόμενοί μας είναι υγιείς και κερδοφόρες. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την πρακτική άσκηση σε θέση εργασίας!

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θεσσαλονίκης 1,
Κατερίνη 60 100

Σπουδές ως Στελέχη Διοίκησης

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

– χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας

– σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού

– ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα

– σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών κ.λ.π. εγγράφων

– εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία ως και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

– διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων

– συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει οικονομικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων

–δέχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης

– χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία.

Πως να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας?

Εκδλώστε το ενδιαφέρον σας χωρίς καμία δέσμευση! Επιλέξτε τον τομέα των Σπουδών που σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και γράψτε αν θέλετε και κάποιο μήνυμα.

Αφού στείλετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας, εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε σε τυχόν απορίες και να πραγματοποιήσετε μετά την εγγραφή σας στις σπουδές που επιλέξατε.

Μετά την επικοινωνία μας και την τελική σας απόφαση θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Ι.Ε.Κ Λυδία! Έρχεσαι μαθητής… Φεύγεις επαγγελματίας!!

φορμα

Είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα της μελλοντικής σας καριέρα;