ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα Υγείας» είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας που απασχολείται σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων τόσο του ιδιωτικού όσο και δημοσίου τομέα και διακρίνεται από κριτική ικανότητα, οργανωτικότητα  και Επικοινωνία. Με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την κατάρτιση του ο τελειόφοιτος σπουδαστής, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων. Το ΙΙΕΚ ΛΥΔΙΑ με το πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί θα σε εξελίξει σε σύγχρονο επαγγελματία εξασφαλίζοντάς σου ανοδική επαγγελματική καριέρα.

 • 2 Χρόνια
 • Έναρξη Εξαμήνου: Φεβρ, Οκτ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Υγείας» μπορεί να εργαστεί σε:

· μονάδες παροχής υπηρεσιών Υγείας, πρωτοβάθμιας (Κέντρα Υγείας) και Δευτεροβάθμιας (νοσοκομεία) περίθαλψης, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα

· διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές

· επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Υγείας (πχ. Κέντρα Διατήρησης Βλαστοκυττάρων, ιδιωτικά ιατρεία, κ.λπ.)

· διοικητικά τμήματα επιχειρήσεων, καθώς και σε τμήματα marketing, δημοσίων σχέσεων, πωλήσεων, ανθρώπινου δυναμικού

· ασφαλιστικούς οργανισμούς, ως σύμβουλοι Υγείας

 • Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές και καταξιωμένα στελέχη του κλάδου τα οποία διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Αποτελούν πολύτιμα στελέχη σε επιχειρήσεις με πολύ υψηλές αμοιβές
 • Δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων του κλάδου με προοπτικές εξέλιξης
 • Εξέλιξη σε ανώτερες διοικητικές θέσεις
 • Πραγματικά case studies και projects
 • Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση με δυνατότητα εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Οι βεβαιώσεις του Ι.Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ υπό την αιγίδα του Υπουργείου παιδείας είναι ισότιμες των δημοσίων
 • Δυνατότητα Πρακτικής άσκησης και πρόταση θέσεων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για όλους τους σπουδαστές
 • Παροχή σημειώσεων και εκπαιδευτικό υλικό που συνεχώς ανανεώνεται.
 • Δυνατότητα αναβάθμισης πτυχίου

Τα μαθήματα υλοποιούνται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες του είδους.

1. Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ

2. Δίκαιο Ι, ΙΙ

3. Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ

4. Στατιστική Ι, ΙΙ

5. Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ

6. Τεχνική Συναλλαγών

7. Marketing

8. Οικονομική των Επιχειρήσεων

9. Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

10.Συστήματα Υγείας

11.Νοσήματα του Ανθρώπου και η Σύγχρονη Αντιμετώπισή τους

12.Δημοσιά Υγιεινή – Επιδημιολογία

13.Κοινωνική Πολίτικη και Κράτος Πρόνοιας

14.Οικονομικά της Υγείας

15.Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων Υγείας

16.Ασφαλιστικά Συστήματα στην Ελλάδα και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

17.Πολιτική Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας στην Ελλάδα και στην ΕΕ

18.Επιχειρησιακή Στρατηγική

19.Διοίκηση Προσωπικού

20.Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

21.Διαχείριση Αποθεμάτων – Προμηθειών στις Υπηρεσίες Υγείας

22.Χρηματοοικονομική Διοίκηση

23.Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί το ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διακρίνεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

Το ΙΙΕΚ ΛΥΔΙΑ διαθέτει σωστές υποδομές και άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα μαθήματα διενεργούνται στις σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και παρουσιάσεων με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό , και στα εργαστήρια Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας για την χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων

Μεγάλο ποσοστό των εργαστηριακών μαθημάτων διενεργείται σε συνεργασία με επιχειρήσεις στον τομέα υγείας από διαφορετικούς κλάδους. Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθείται με συνέπεια και οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις διενεργούνται καθόλη την διάρκεια της φοίτησης , από την αρχή των σπουδών έως την πρακτική εξάσκηση. Οι επισκέψεις γίνονται υπό την εποπτεία πάντα των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να εμπλουτιστούν οι γνώσεις του σπουδαστή , για να συνδυάζει την θεωρία με την πράξη και να αποκτήσει δεξιότητες και γνώσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Κατά την διάρκεια της πρακτικής μεριμνούμε να έρθουν οι σπουδαστές σε επαφή με την αγορά εργασίας με τρόπο αποτελεσματικό. Οι επιχειρήσεις στις οποίες εξασκούνται οι καταρτιζόμενοί μας είναι υγιείς και κερδοφόρες. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την πρακτική άσκηση σε θέση εργασίας!

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;


Διαβάστε τα FAQ

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θεσσαλονίκης 1,
Κατερίνη 60 100

Σπουδές ως Στέλεχος Διοίκησης στον Τομέα Υγείας

Eπαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

– χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας

– σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού

– ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα – σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών κ.λ.π. εγγράφων

– εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία ως και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

– διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων

– συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει οικονομικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων

– δέχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης

– χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία.

Πως να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας?

 • Φόρμα

Εκδλώστε το ενδιαφέρον σας χωρίς καμία δέσμευση! Επιλέξτε τον τομέα των Σπουδών που σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και γράψτε αν θέλετε και κάποιο μήνυμα.

 • Επικοινωνούμε

Αφού στείλετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας, εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε σε τυχόν απορίες και να πραγματοποιήσετε μετά την εγγραφή σας στις σπουδές που επιλέξατε.

 • Είστε έτοιμοι!

Μετά την επικοινωνία μας και την τελική σας απόφαση θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Ι.Ε.Κ Λυδία! Έρχεσαι μαθητής… Φεύγεις επαγγελματίας!!

φορμα

Είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα της μελλοντικής σας καριέρα;


Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Περισσότερα στα FAQ


Επικοινωνία