ΑΣΕΠ 5Κ/2023

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών νέων αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά στις 12 Φεβρουαρίου 2024   και λήγει στις 27 Φεβρουαρίου 2024.

Στην προκήρυξη ζητούνται 31 ειδικότητες ΔΕ και ΥΕ για 775 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία της χώρας
και
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν
απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν τις εξής ειδικότητες:

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΔΕ Κλιβανιστών Απολυμαντών Αποστειρωτών

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Πληροφορικής

ΔΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

ΔΕ Προσωπικού Εστίασης ΕΙΔ. ΔΕ Μαγείρων

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Δομικών Έργων

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Θερμαστών

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Μηχανολόγων**(ΙΔΟΧ)

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ξυλουργών

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Τεχνικών Ιατρικών Αερίων

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Τεχνιτών Αλουμινίου

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Υδραυλικών

ΔΕ Τεχνικού ΕΙΔ. ΔΕ Ψυκτικών

ΔΕ Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων

ΔΕ Τηλεφωνητών

ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΙΔ. ΥΕ Βοηθών Θαλάμου

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΙΔ. ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΙΔ. ΥΕ Τραυματιοφόρεων

ΥΕ Επιμελητών Κλητήρων

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ΕΙΔ. ΥΕ Τραπεζοκόμων

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων ΕΙΔ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μονάδων Υγείας.