Ελάτε στο ΚΕΠ ΛΥΔΙΑ για το Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων.
Ξεκίνησε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, η ηλεκτρονική αίτηση για το νέο Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων, ύψους 718,50 €, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε παιδί.
Δικαιούχοι της παροχής είναι άνεργοι:
-Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας
-Αποφυλακισμένοι
-Γυναίκες, θύματα έμφυλης ή/και ενδοοικογενειακής βίας
-Θύματα βίας – εμπορίας
-Απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες.
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του βοηθήματος είναι οι άνεργοι:
-να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ με μία από τις παραπάνω ιδιότητες κατά την υποβολή της αίτησής τους
-να έχουν πραγματοποιήσει 1–75 ημέρες ασφάλισης στον e-EΦΚΑ οποτεδήποτε τα τελευταία 2 έτη πριν από την υποβολή της αίτησής τους (ή από την έναρξη της ποινής, για τους αποφυλακισμένους)
-να έχουν εισόδημα έως 16.000 € οι άγαμοι, 24.000 € οι έγγαμοι (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € ανά τέκνο) ή 29.000 € οι μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε τέκνο μετά το πρώτο) και παράλληλα, το ύψος των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας να μην υπερβαίνει τα 80.000 € -και να μην είναι παράλληλα δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρόνια ανέργων, βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων και ειδικού εποχικού βοηθήματος.
Η παροχή χορηγείται μία φορά ανά 2 έτη.
Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση μπορούν να εξυπηρετηθούν τώρα στο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΠ ΛΥΔΙΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες Ειρήνης 37 και Θεσσαλονίκης Γωνία, 2351303876-8, idiotikokeplidia@gmail.com