fbpx
Ι.Ι.Ε.Κ. | Κ.Ε.Κ | Κ.Δ.Α.Π
ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  • Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών για την απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.

 

  • Πιστοποίηση  στα προαναφερθέντα  που θα αποκτηθεί μετά το πέρας των προγραμμάτων κατάρτισης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΔΟΜΑ:  ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.250€.

 

Οι ωφελούμενοι έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν έως και 22 ειδικότητες από τις παρακάτω:

(α). ) Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων .

(β Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες

(γ) Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής

(δ) Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.

(ε).Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

(στ) Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA.

(ζ) Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.

 

 ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ -ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

 

Α)τους εποχικά εργαζόμενους (προσωρινά ανέργους) τουριστικών επιχειρήσεων,

 

β) τους μακροχρόνια ανέργους του τομέα του τουρισμού και

 

γ) ) εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, προκειμένου περί υποψηφίων ανέργων.

 

δ) έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

 

 

ε) τους εργαζόμενους τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

 

στ) Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

 

Η επιλογή των καταρτιζόμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.