Κατάρτιση χειριστών Μηχανημάτων Έργων – ΚΛΑΡΚ

Κατάρτιση χειριστών Μηχανημάτων Έργων – ΚΛΑΡΚ – που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2»  (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων).

Το εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως χειριστές Μηχανημάτων Έργων συνολικής ισχύος κινητήρων άνω των δέκα (10) ΚW μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr της Ομάδας Β.

Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης αποτελείται από :

  • Θεωρητική κατάρτιση (δια ζώσης εκπαίδευση) διάρκειας 12 ωρών

 

  • Πρακτική άσκηση (διά ζώσης εκπαίδευση) διάρκειας 60 ωρών

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι :

α) Είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης  στην Ελλάδα ή αντίστοιχης βαθμίδας από το εξωτερικό,

β) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

γ) Είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν  το πρόγραμμα :

α) φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για πολίτες εκτός Ε.Ε. και άδειας παραμονής ή εργασίας),

β) επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών,

γ) φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας,

δ) πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα, για αρτιμέλεια (από παθολόγο ή ορθοπεδικό ή γενικό γιατρό), για ακοή (από ΩΡΛ) και για όραση (από οφθαλμίατρο),

ε) υπεύθυνη δήλωση μέσω GOV στην οποία δηλώνεται:

  1. i) ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,
  2. ii) η οικεία Περιφέρεια, ήτοι η Περιφέρεια στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής.

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο καταρτιζόμενος λαμβάνει βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης για την ένταξη στο Ενιαίο Μητρώο Προσώπων, που ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα και έχει δικαίωμα άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ως χειριστής μηχανημάτων έργων.

             Επικοινωνήστε μαζί μας!

 

                                                                 ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Περισσότερα Άρθρα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών για την απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.   Πιστοποίηση  στα προαναφερθέντα  που

LIDIA EDU- TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project

TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project  Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Λυδία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus, έρχεται να παρακινήσει 6 νέους, ηλικίας

Έναρξη Τμημάτων Γραφής και Ανάγνωσης Braille !!

Ανακοινώνουμε την Έναρξη Τμημάτων Γραφής και Ανάγνωσης Braille!! Έναρξη μαθημάτων : 03/10/2022 Δηλώστε το Ενδιαφέρον σας! https://lidia.edu.gr/seminar-braille/ Συνολικό Κόστος : 260€ Με Πιστοποίηση Τα δίδακτρα