fbpx
Ι.Ι.Ε.Κ. | Κ.Ε.Κ | Κ.Δ.Α.Π
Το πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασία 2022 Αναμένεται να ξεκινήσει!!
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας με τη Φόρμα για να κάνετε την κατάρτιση σας στο Κ.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ Κ.Δ.Β.Μ. 2.
Στόχος η προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους,
Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς,
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.