ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 2022

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 2022

Το πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασία 2022 Αναμένεται να ξεκινήσει!! Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για να κάνετε την κατάρτισή σας στο Κ.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ Κ.Δ.Β.Μ. 2

 

Στόχος η προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

Η δράση της απασχόλησης είναι 8μηνης διάρκειας & αφορά 25.000 ωφελούμενους

Η δράση αποσκοπεί:

  • στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας
  • στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων
  • στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών
  • στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας

Περισσότερα Άρθρα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών για την απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.   Πιστοποίηση  στα προαναφερθέντα  που

LIDIA EDU- TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project

TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project  Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Λυδία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus, έρχεται να παρακινήσει 6 νέους, ηλικίας