fbpx
Ι.Ι.Ε.Κ. | Κ.Ε.Κ | Κ.Δ.Α.Π
Νέα επιδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους ΛΑΕΚ (1-49)
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις 👇:
200€ επιδότηση
5€/ώρα
40 ώρες κατάρτισης
Δικαιολογητικά :
Αναγγελία Πρόσληψης – έντυπο Ε3
Τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται σε:
1) Εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν έως 49 άτομα
2) Άνεργους οι οποίοι είχαν το 2020 τουλάχιστον 50 ένσημα και τώρα δεν εργάζονται