fbpx
Ι.Ι.Ε.Κ. | Κ.Ε.Κ | Κ.Δ.Α.Π
Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα με Εκπαιδευτικό Επίδομα 500€!!
«Ενίσχυση και Ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζόμενων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας».
Απευθύνεται σε εργαζόμενες γυναίκες του Ιδιωτικού τομέα και θα πραγματοποιηθεί με τηλεκατάρτιση.