Ο Φορέας μας ξεκινάει εκπαίδευση στον Κανονισμό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων…

Ο Φορέας μας ξεκινάει εκπαίδευση στον «Κανονισμό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων σύμφωνα με το ΦΕΚ 1186Β_03 προκειμένου να εκπαιδευτούν ως Ελεγκτές Ανυψωτικών για τον Φορέα Πιστοποίησης «ΚΥΡΟΣ» !!
Απαραίτητη προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι να είναι διπλωματούχοι / πτυχιούχοι Μηχανικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία:
οι απόφοιτοι από Α.Ε.Ι. 5 χρόνια
&
οι απόφοιτοι από ΤΕΙ 10 χρόνια σε κατασκευαστικές ή τεχνικές εταιρείες ή στην συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων.

Περισσότερα Άρθρα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών για την απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.   Πιστοποίηση  στα προαναφερθέντα  που

LIDIA EDU- TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project

TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project  Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Λυδία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus, έρχεται να παρακινήσει 6 νέους, ηλικίας