Τώρα  στο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΠ ΛΥΔΙΑ μπορείτε να κάνετε την  αίτηση  σας για την προκήρυξη προσλήψεων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας.

 
Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου.
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 16 Φεβρουαρίου έως 25 Φεβρουαρίου 2024.
 
Οι θέσεις εργασίας αφορούν τις εξής ειδικότητες:
 
ΠΕ Αρχαιολόγων (1)
 
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων (1)
 
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1)
 
ΥΕ Εργατών (2)
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
 Ειρήνης 37 και Θεσσαλονίκης Γωνία
 2351303876-8
 

idiotikokeplidia@gmail.com