Τώρα  στο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΠ ΛΥΔΙΑ μπορείτε να κάνετε την  αίτηση  σας για την προκήρυξη προσλήψεων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας.

 Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 16 Φεβρουαρίου έως 25 Φεβρουαρίου 2024. Οι θέσεις εργασίας αφορούν τις εξής ειδικότητες: ΠΕ Αρχαιολόγων (1) ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων (1) ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1) ΥΕ Εργατών (2) Για περισσότερες πληροφορίες:
 Ειρήνης 37 και Θεσσαλονίκης Γωνία
 2351303876-8 

idiotikokeplidia@gmail.com