ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

                           ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΑΛΙΕΙΑΣ   ΚΑΙ  ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ   

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50 ΕΥΡΩ
Η Ελλάδα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για τις  πλούσιες ακτογραμμές της με ακτίνα  περίπου 16.000 χλμ. Η επαγγελματική δραστηριότητα   με το θαλάσσιο χώρο και την αλιεία είναι διαδεδομένη από τα αρχαία χρόνια.
Ακόμη στη χώρα ευδοκιμεί η:
– καλλιέργεια υδρόβιων φυτών
–  υδατοκαλλιέργειες, αλιεία,
– αειφόρος διατήρηση αποθεμάτων βιολογικών πόρων
–  μεταποίηση και εμπορία των πόρων αυτών
Η προστασία και η βελτίωση της οικολογικής ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, αποτελούν βασικούς στόχους της κοινής Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής .
Το σεμινάριο που διοργανώνεται πραγματεύεται   θέματα πάνω στον τομέα της Αλιείας προσπαθώντας να αποκτηθούν οι βασικές γνώσεις πάνω στην Ιχθυολογία και αφορούν πολλούς τομείς όπως μυδοτροφεία, υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση-επεξεργασία αλιευμάτων και άλλων υδρόβιων οργανισμών, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγικής διαχείρισης, εκτίμησης και αξιολόγησης του περιβάλλοντος των υδάτινων οικοσυστημάτων.
Επίσης θα ενημερωθείτε  για τις νέες ευκαιρίες και την επαγγελματική αποκατάσταση,  για τα άτομα που ασχολούνται με την αλιεία και την αποφυγή σφαλμάτων.
Ακόμη θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες για όποιον θέλει πρόσθετες  γνώσεις για τον υδάτινο περιβάλλονκαι σεερασιτέχνες  που ασχολούνται με τα ενυδρεία.
ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
1″Ωρα
10.00 ΕΝΑΡΞΗ  – ΥΠΟΔΟΧΗ
10.10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
10.15 Νερό-ποιότητα
10.25 Μολύνσεις-Επιπτώσεις στην χρήση βιομηχανικής χρήσης
Αιτίες    που  προκαλούνται
10.35 Αποφυγή μολύνσεων νερού   -Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
2″Ωρα    
11.00 Ιχθυολογία –Ανατομία ,Γενικά χαρακτηριστικά των ιχθύων
11.15 Συμπτώματα και αναγνώριση ασθενειών Ιχθύων
Αναγνώριση χαρακτηριστικών ασθενειών
11.25 Μαλάκια Οστρακοειδή –Ανατομία
Γενικά χαρακτηριστικά των Μυδιών
11.35 Συμπτώματα και αναγνώριση ασθενειών  -Όστρακα-Αναγνωρίζοντας συμπεριφορές ασθενειών
3″Ωρα
12.00 Δηλητηρίαση από όστρακα (μύδια, χτένια, στρείδια)-Ασθένειες που μεταφέρονται από όστρακα στον άνθρωπο
12.20 Ασθένειες -Ζωοανθρωπονόσων  από τους ιχθύς
Ασθένειες που μεταφέρονται από τους ιχθύς στον άνθρωπο
14.35  Πρόληψη
4″Ωρα
13.00 Κανόνες υγιεινής με βάση το πρότυπο HACPP ISO13.15   –   Κανόνες υγιεινής σε συσκευαστήριο
13.30   Κανόνες υγιεινής σε  Ιχθυοπωλείο
5″Ωρα
14.00 Εφοδιαστική αλυσίδα Ιχθύων
14.15 Εφοδιαστική αλυσίδα Μαλάκια
14.35 Συσκευασία -μεταφορά αποθήκευση
6″Ωρα
15.00 Ενυδρείο –  Επιλογή κατάλληλου ενυδρείου
15.10  Επιλογή είδος
15.15   Αναγνώριση ασθενειών -πρόληψη
15.25 Ενημέρωση  για  νέες   ευκαιρίες  στον τομέα της αλιείας -Προγράμματα, επιδοτήσεις, νέα είδη
15.35 Ερωτήσεις
 Τέλος
Η εισήγηση του Σεμιναρίου θα γίνει απο την κ. Αθηνά Καρακασίδου (Ιχθυολόγος-ΜSc ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ)
Μετά το πέρας του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Περισσότερα Άρθρα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών για την απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.   Πιστοποίηση  στα προαναφερθέντα  που

LIDIA EDU- TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project

TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project  Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Λυδία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus, έρχεται να παρακινήσει 6 νέους, ηλικίας