fbpx
Ι.Ι.Ε.Κ. | Κ.Ε.Κ | Κ.Δ.Α.Π

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Blended Learning/Μικτή Εκπαίδευσης

ΚΟΣΤΟΣ : 350 ΕΥΡΩ

Προϋποθέσεις:
Ο Εμπειροτεχνίτης υποχρεούται να παρακολουθήσει το σεμινάριο 100 ωρών και να έχει ελάχιστη προϋπηρεσία 8 έτη εντός της τελευταίας 15ετίας.

Αναλυτικά οι πληροφορίες   της  παραπάνω ειδικότητας περιλαμβάνονται στον Ν.1575/85 (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85).
Για την ειδικότητα του Μηχανοτεχνίτη τα αντικείμενα εκπαίδευσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης – Συμπλέκτης
 • Κιβώτιο Ταχυτήτων – Αυτόματα Κιβώτια Ταχυτήτων – Διαφορικό – Μπροστινή κίνηση
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
 • Κίνδυνοι & μέτρα ασφαλείας – προστασίας & υγείας στο εργαστήριο του Μηχανοτεχνίτη
 • Άξονες – Τροχοί – Ελαστικά
 • Σύστημα Διεύθυνσης – Τετράπλευρο του Ackermann – Γωνία Κάστερ – Εγκάρσια κλίση πείρου – Σύγκλιση τροχών
 • Σύστημα ανάρτησης – Ελατήρια – Αποσβεστήρες ταλαντώσεων (αμορτισέρ) – Γόνατα Mac-Pherson
 • Σύστημα πέδησης – Μηχανικά φρένα – Υδραυλικά φρένα – Δισκόφρενα – Αερόφρενα
 • Ηλεκτρικό σύστημα – Κύκλωμα εκκίνησης – Κύκλωμα κατανάλωσης ενέργειας
 • Σύστημα αερισμού, θέρμανσης και κλιματισμού

Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Mηχανοτεχνίτη καλύπτει  ακόμη και τα επαγγελματικά δικαιώματα του:

 1. Τεχνίτη πέδησης (του «φρενά»)
 2. Τεχνίτη ψυγείων
 3. Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (
 4. Τεχνίτη αναρτήσεων
 5. Τεχνίτη τροχών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά και διαδικτυακά.