Συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για δωρεάν VOUCHER έως 12/08/2022 !!!

Συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για δωρεάν VOUCHER έως 12/08/2022 !!!
Για να κρατήσετε την θέση σας για την περίοδο 2022-2023
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση έτους 2021
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τρέχοντος έτους
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση ή αντίγραφο από οποιοδήποτε έγγραφο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (πχ βιβλιάριο υγείας κλπ)
4. E-mail
❗️❗️Για την υποβολή της αίτησης χρειάζονται οι Κωδικοί taxis (και από τους 2 γονείς) καθώς και ΑΜΚΑ

Περισσότερα Άρθρα

Καλή σχολική χρόνια !!! ΚΔΑΠ ΛΥΔΙΑ

Καλώς ήλθατε Λυδιακια μας !!! Καλή σχολική χρόνια !!! Τα Λυδιάκια μας σήμερα αφού πότισαν τον κήπο μας, μεταφυτέψαν τα φυτά που έκριναν ότι χρειάζεται

ΚΔΑΠ ΛΥΔΙΑ…

Για την εγγραφή του ωφελούμενου παιδιού απαιτείται να εκτυπωθεί το voucher και να απευθυνθεί ο γονέας στο ΚΔΑΠ ΛΥΔΙΑ τηλ 2351303876 !!! Ανοιχτά από τις