fbpx
Ι.Ι.Ε.Κ. | Κ.Ε.Κ | Κ.Δ.Α.Π
Σεμινάρια ΕΦΕΤ – Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων για τις επιχειρήσεις

 • Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, είναι αυτές που :
 • παράγουν
 • επεξεργάζονται
 • αποθηκεύουν
 • μεταφέρουν
 • διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο
  • τη διάθεση τροφίμων
  • τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη

 • διασφάλιση της ποιότητας
 • την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και
 • την προστασία του καταναλωτή

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

 • Τα προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
 • Η χρονική διάρκεια είναι 8 – 10 ώρες.
 • Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Εγγραφές: Δηλώστε τα στοιχεία σας στο ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ άμεσα  ή επικοινωνήστε στο 2351303876 ή στο 6988048299 (what’s up).
Κόστος εγγραφής για 1 άτομο: 60 €
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται και το παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ 30€.
Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την εκπαίδευση για τμήμα 20 ατόμων και άνω, υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθεί στην έδρα της .
Εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.