𝚴𝚬𝚶 𝐕𝐎𝐔𝐂𝐇𝐄𝐑 𝟖𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝚨𝚴𝚬𝚸𝚪𝛀𝚴 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝛍𝛆 𝚬𝛋𝛑𝛂𝛊𝛅𝛆𝛖𝛕𝛊𝛋ό 𝚬𝛑ί𝛅𝛐𝛍𝛂 !! 

𝚴𝚬𝚶 𝐕𝐎𝐔𝐂𝐇𝐄𝐑 𝟖𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝚨𝚴𝚬𝚸𝚪𝛀𝚴 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝛍𝛆 𝚬𝛋𝛑𝛂𝛊𝛅𝛆𝛖𝛕𝛊𝛋ό 𝚬𝛑ί𝛅𝛐𝛍𝛂!!
‼️ Με Πιστοποίηση & Εκπαιδευτικό Επίδομα 5€/ώρα.
«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις «ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» 💻🌱
◼️ Διάρκεια από 50 έως 200 ώρες.
Ωφελούμενοι:
1.Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
2.Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
3.Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Περισσότερα Άρθρα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών για την απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.   Πιστοποίηση  στα προαναφερθέντα  που

LIDIA EDU- TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project

TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project  Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Λυδία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus, έρχεται να παρακινήσει 6 νέους, ηλικίας