fbpx
Ι.Ι.Ε.Κ. | Κ.Ε.Κ | Κ.Δ.Α.Π
𝚴𝚬𝚶 𝐕𝐎𝐔𝐂𝐇𝐄𝐑 𝟖𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝚨𝚴𝚬𝚸𝚪𝛀𝚴 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝛍𝛆 𝚬𝛋𝛑𝛂𝛊𝛅𝛆𝛖𝛕𝛊𝛋ό 𝚬𝛑ί𝛅𝛐𝛍𝛂!! Φόρμα Ενδιαφέροντος!!👇
‼️ Με Πιστοποίηση & Εκπαιδευτικό Επίδομα 5€/ώρα.
«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις «ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» 💻🌱
◼️ Διάρκεια από 50 έως 200 ώρες.
Ωφελούμενοι:
1.Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
2.Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
3.Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.