1213 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τώρα στο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΠ ΛΥΔΙΑ μπορείτε να κάνετε την αίτηση σας για την προκήρυξη για την πλήρωση 1.213 θέσεων στο Σώμα της Δημοτικής Αστυνομίας.

 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024 και ώρα 08:00 και λήγει την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:00.
 
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν οποιοδήποτε πτυχίο Πανεπιστημίου, οποιοδήποτε πτυχίο ΤΕΙ ή απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Ειδικότερα, στην προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ υπάρχουν 1.213 θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
 
208 θέσεις για απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
 
218 θέσεις για απόφοιτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
 
787 θέσεις για απόφοιτους Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης (ΔΕ)
 
Οι υποψήφιοι για τη δημοτική αστυνομία θα πρέπει επίσης να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες. Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1989 έως και το έτος 2004 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ήτοι να έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ό) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35ό) έτος.