fbpx
Ι.Ι.Ε.Κ. | Κ.Ε.Κ | Κ.Δ.Α.Π

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
(για εργαζόμενους σε μόνιμη η και εποχιακή βάση)

ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ 2351303876

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων, το ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ σε συνεργασία με επαγγελματικούς-επιστημονικούς φορείς, και μετά την έγκριση του ΟΑΕΔ, θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους-ες, σε μόνιμη η και εποχιακή βάση και ασφάλιση ΙΚΑ .
Τα προγράμματα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. Η υλοποίηση και διεξαγωγή των σεμιναρίων δεν βαρύνουν οικονομικά τους εργοδότες, ούτε τους εργαζόμενους.
Οι εργαζόμενοι για την παρακολούθηση του προγράμματος θα αποζημιωθούν με πέντε Ευρώ (5), ανά ώρα κατάρτισης.
Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης και το περιεχόμενό τους, έχει ως στόχο όχι μόνο στη βελτίωση των εργαζομένων στη θέση εργασίας τους ,αλλά και στη γενικότερη εργασιακή τους προοπτική.

Yπάρχει πληθώρα θεματικών αντικειμένων, όπως ενδεικτικά :

1. Πληροφορική
2. Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
3. Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων επικοινωνίας και προώθησης προϊόντων  (Marketing)
4. Οργάνωση-διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
5. Διαχείριση αντιρρήσεων πελάτη – «κλείσιμο» πώλησης.
6. Εξυπηρέτηση πελάτη πριν και μετά την πώληση.
7. Διαχείριση κρίσης.
8. Λιανικές πωλήσεις.
9. Βασικές οικονομικές γνώσεις για μη οικονομολόγους.
10. ΕΦΕΤ
11. Χρηματοοικονομική διαχείριση.
12. Μηχανογραφημένη λογιστική.
13. Διαχείριση χρόνου.
14. Τεχνικές διαπραγματεύσεων.
15. Διαχείριση συγκρούσεων στο επιχειρησιακό περιβάλλον.
16. Κοινωνικά μέσα δικτύωσης (social nedia).
17. Ψηφιακό marketing.
18. Hλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των εργαζομένων είναι :

  • βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ με θεώρηση 2017 (φωτοτυπία)
  • αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία)
  • φωτοτυπία πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού, όπου οι ενδιαφερόμενοι-ες θα είναι το πρώτο όνομα (για να κατατεθεί η αποζημίωση τους)
  • ΑΦΜ (φωτοτυπία από επίσημο στοιχείο, π.χ. από εκκαθαριστικό)
  • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
  • Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης στην οποία εργάζονται (διατίθεται απο το ΚΕΚ)