Data Protection Officer DPO

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Με το πέρας του κύκλου εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, με το κύρος του διεθνώς αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης UNICERT, λαμβάνοντας την αντίστοιχη πιστοποίηση, η οποία θα είναι διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024:2012 και με την οποία οι επιτυχόντες θα εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Υπεύθυνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της UNICERT  με τον σχετικό αριθμό μητρώου να αναγράφεται και στην χορηγηθείσα Πιστοποίηση.

Ψηφίστηκε ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ στις  25/5/2018. Ο Κανονισμός αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/EC και το ν. 2472/1997

Σκοπός  του κανονισμού αποτελεί η εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη, συνεπώς όλες οι εταιρείες θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαϊου 2018.

Ο Κανονισμός προβλέπει υποχρεωτικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον ορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer – DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων). Ως DPO διορίζεται πρόσωπο που διαθέτει εμπειρογνωσία στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Με την εφαρμογή του Κανονισμού τίθενται αρκετές προκλήσεις στις επιχειρήσεις και τους φορείς του δημοσίου τομέα, με αποτέλεσμα την καταβολή αυξημένων προστίμων έως και 20.000.0000 ευρώ ή 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

Ο Data Protection Officer είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση της εταιρείας και των υπαλλήλων της αναφορικά με την κατάρτιση προσωπικού που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων, τις σημαντικές απαιτήσεις συμμόρφωσης και τη διενέργεια τακτικών ελέγχων ασφάλειας. Επιπρόσθετα αποτελεί τη  γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας και των εποπτικών αρχών που εποπτεύουν δραστηριότητες που σχετίζονται με δεδομένα.

Κόστος Σεμιναρίου: 440€

40 ώρες  Εξ΄αποστάσεως Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
* Δίνεται δυνατότητα καταβολής του ποσού σε δόσεις.

Σκοπός

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης  ο καταρτιζόμενος  είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζει και κατανοεί τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και πρακτικές προστασίας δεδομένων
  • Κατανοεί με επάρκεια το GDPR
  • Γνωρίζει τις δραστηριότητες επεξεργασίας του οργανισμού
  • Κατανοεί τεχνολογίες IT και μεθόδους ασφάλειας των πληροφοριών
  • Γνωρίζει τον τομέα επιχείρησης, τις λειτουργίες, τους διοικητικούς κανόνες και διαδικασίες του οργανισμού
  • Τηρεί το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα αναφορικά με την διεκπεραίωση των καθηκόντων του.

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής

Απευθύνεται

Επαγγελματικές Ομάδες: 

Γιατροί όλων των ειδικοτήτων  , Πολιτικοί Μηχανικοί , Λογιστές, Διοικητικά Στελέχη, Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Δικηγόροι κ.α , οι οποίοι ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το κανονιστικό πλαίσιο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και επιθυμούν να αποκτήσουν ιδιαίτερη εξειδίκευση πάνω στα θέματα προστασίας δεδομένων.

Φορείς: 

Τράπεζες , Ασφαλιστικές εταιρίες, Ξενοδοχεία, Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι, Νοσοκομεία & Διαγνωστικά Κέντρα, Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, Δημόσιες Υπηρεσίες, Επιμελητήρια, Ιδιωτικά Σχολεία ,Τράπεζες , ΔΕΥΑ , μικροβιολογικά Εργαστήρια , Εκπαιδευτήρια Φροντιστήρια Κλινικές, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.α.

Ειδικότερα, αφορά φορείς του δημοσίου τομέα, υπηρεσίες υγείας, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και εταιρείες, επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ή και επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες των πελατών τους, των προμηθευτών τους, του προσωπικού τους ή και τρίτους.