ΚΔΑΠ Λυδία

Χαρούμενα παιδιά… Ευτυχισμένες μανούλες!!

Τα φαινομενικά « περιττά υλικά» στα χέρια των παιδιών και με λίγη φαντασία γίνονται παιχνίδια και «λειτουργικά αντικείμενα»

Τα παιδιά μέσα από τις κατασκευές εκφράζονται, καλλιεργούν την φαντασία του και μέσα από την δημιουργικότητά τους, αναπτύσσονται όλες οι αισθήσεις τους. Όταν τα παιδιά δημιουργούν κατασκευές συνεργάζονται και συντονίζονται όλες οι αισθήσεις ώστε να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα γι’ αυτά. Έρχονται σε επαφή με πολλά και διάφορα υλικά, προσπαθούν να βρουν τρόπους και αναπτύσσουν την συνθετική τους σκέψη και μέσα από τον πειραματισμό  και τις χειροτεχνίες μαθαίνουν να ακολουθούν ένα σχέδιο για να εκπληρώσουν και να δρουν με λογική και να εφαρμόζουν νέες ιδές και σκέψεις!

“Η ενασχόληση με τις κατασκευές βοηθά τα παιδιά να συγκεντρώνονται να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, τη αυτοσυγκέντρωση και την επίτευξη στόχων που του δίνει την μεγαλύτερη ικανοποίηση!!”

Ικανοποίηση & Αυτοπεποίθηση
96%
Αναπτύσσουν όλες τις αισθήσεις τους
100%

φορμα