Σεμινάριο Προετοιμασία για την είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας

Νέα Εργασία!

Μετά από την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ εναλλακτικών τύπων συνεντεύξεων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και θα εξοικειωθούν με ποικίλες τεχνικές διεξαγωγής τους.

Παράλληλα, θα γνωρίσουν τη μεθοδολογία των Κέντρων Αξιολόγησης και θα προετοιμαστούν για τον πιο σύνθετο τρόπο επιλογής εργαζομένων, που εφαρμόζεται στην αγορά.

Τέλος, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να υιοθετούν την κατάλληλη στρατηγική αναζήτησης εργασίας, ώστε να ενταχθούν ή επανενταχθούν στην αγορά.

Κόστος Σεμιναρίου: 150€