Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Παρακολούθησε το πρόγραμμα εκπαίδευσης Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτηρίων.
Οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι έμπειροι, εξειδικευμένοι καθηγητές Πανεπιστημίου.

Οι Ενεργειακοί επιθεωρητές είναι μια νέα ειδικότητα που προέκυψε από την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας. Τα παλιά κτίρια στην Ευρωπαϊκή ένωση έπρεπε να καταγραφούν. Έπρεπε να μετρηθούν οι καταναλώσεις και να δοθούν κίνητρα για την επισκευή και την ενεργειακή αναβάθμιση τους. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές ανέλαβαν αυτήν την εργασία.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


Με βεβαίωση παρακολούθησης:450€

Η βεβαίωση παρακολούθησης αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.
Διάρκεια: 60ώρες

φορμα


Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος