Εξειδίκευση Στην Φωτογραφία

Επαγγελματίας Φωτογράφος

 • Όραση και διανοητική επεξεργασία,
 • Σύστημα προοπτικής,
 • Στοιχεία σύνθεσης της φωτογραφικής εικόνας,
 • Οπτική γωνία,
 • Σύνθετες φωτογραφίες,
 • Φωτογραφία και αφήγηση,
 • Πρώιμη αισθητική 1830-1860, Μεταγενέστερη αισθητική 1860-1900
 • Μορφές τάσεις και κινήματα της φωτογραφίας.
 • Μεγάλοι φωτογράφοι
 • Σύγχρονες μορφές φωτογραφίας
 • Κλασσική φωτογραφία
 • Το τεχνολογικό αισθητικό μέσον
 • Η υπερβατικότητα της τέχνης της φωτογραφίας
 • Η φωτογραφία ως μέσον ανάλυσης της τέχνης
 • Η φωτογραφία στην ψυχολογία

Κόστος Σεμιναρίου: 190€