Σεμινάριο Φωτογραφίας

Φωτογραφίας για αρχάριους

 • Ανακάλυψη φωτογραφίας, ιστορία φωτογραφίας, πρώιμοι χρόνοι, ανακάλυψη,εξέλιξη, 1850-1900, 1901-1950, 1951-2010.

 • Είδη Φωτογραφικών μηχανών, (άσκηση πρακτικής).
 • Ψηφιακή φωτογραφία,
 • Αρχές λειτουργίας φωτογραφικής μηχανής, (άσκηση πρακτικής).
 • Λειτουργία ψηφιακών μηχανών, (άσκηση πρακτικής).
 • Το λειτουργικό μενού της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανή (άσκηση πρακτικής).
 • Σύμβολα του μενού και ειδικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής, (άσκηση πρακτικής)

Κόστος Σεμιναρίου: 190€

Διάρκεια: 30ώρες (1 Ενότητα)

Γίνε Επαγγελματίας Φωτογράφος

 • Συντήρηση ολοκλήρου του φωτογραφικού εξοπλισμού. (άσκηση πρακτικής)
 • Φακοί
 • Είδη και χαρακτηριστικά φακών, (άσκηση πρακτικής)
 • Ειδικοί φακοί, γενικοί φακοί, τηλεφακοί, Ευρυγώνιοι, αρχιτεκτονικοί,κα. (άσκηση πρακτικής)
 • Τι είναι το βάθος πεδίου, και πως λειτουργεί, (άσκηση πρακτικής)
 • Τι είναι η Εστιακή απόσταση, και πως λειτουργεί, (άσκηση πρακτικής)
 • Φωτισμοί, τι είδη φωτισμών έχουμε , τεχνικοί, φυσικοί, μεικτοί, (άσκηση πρακτικής)