Σεμινάριο Διαχείρισης χρόνου

Διαχείριση Χρόνου

Μετά από την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναλύουν πώς ξοδεύουν το χρόνο τους και πώς μπορούν να βελτιωθούν, ώστε να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στην πρόκληση της διαχείρισης χρόνου.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να απαντούν στις ερωτήσεις «Τι να κάνω;», «Πότε να το κάνω;», «Πόσο καλά χρειάζεται να το κάνω;» και να ελέγχουν τη σπατάλη του χρόνου τους.

Τελικά, θα είναι ικανοί να προγραμματίζουν αποτελεσματικότερα το χρόνο τους και να χρησιμοποιούν εύχρηστα διάφορα εργαλεία προγραμματισμού.

Κόστος Σεμιναρίου: 150€