Μεταπτυχιακά Unicert College - D Group

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Λυδία ως πρωτοπόρος στο τομέα της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης  έρχεται σε συνεργασία με το UNICERT COLLEGE του ομίλου DGROUP

 

Όλα τα MSc απονέμονται από το Staffordshire University και σου εξασφαλίζει το σύνολο αυτών των γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσα από ένα πρόγραμμα  σπουδών, πιο ενημερωμένο από κάθε άλλο αντίστοιχο.

MSc Digital Marketing Management

Όλα τα MSc απονέμονται από το Staffordshire University.

Φοίτηση: Μερική φοίτηση

Τίτλος Σπουδών: Master of Science

Σημαντικά Στοιχεία:

 • Τόπος: Αθήνα
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Τρόπος διεξαγωγής : δια ζώσης & εξ αποστάσεως
 • Διάρκεια: 18 Μήνες
 • Ενάρξεις: Φεβ 2022 & Οκτ 2022
 • Σχολή: Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 1. Πτυχίοαπό Ελληνικό ή αναγνωρισμένο  Πανεπιστήμιο  Αλλοδαπής στον τομέα του marketing ή/και business (με βαθμό μεγαλύτερο από 6.5).
 2. Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου αντιστοίχου με IELTS με συνολικό βαθμό 6.0 (με ελάχιστο βαθμό 5.5 στο Speaking, Writing, Reading and Listening), ή/και Pearson’s με συνολικό βαθμό 51 (με ελάχιστο βαθμό 51 στο Speaking, Writing, Reading and Listening) ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό της Αγγλικής γλώσσας

 

Επιπλέον, όμως,  αξιολογούνται αιτήσεις:

 1. Κατόχων πτυχίου Πανεπιστημίου άλλων κλάδων, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ή/και ολοκληρώσει προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης στον τομέα του marketing.
 2. Στελέχη επιχειρήσεων και ελεύθεροι επαγγελματίεςμε αποδεδειγμένη εμπειρία στο marketing.

MSc Computer Science (Software Engineering)

Όλα τα MSc απονέμονται από το Staffordshire University 

Φοίτηση: Μερική φοίτηση

Τίτλος Σπουδών: Master of Science

Σημαντικά Στοιχεία:

 • Τόπος: Αθήνα
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Τρόπος διεξαγωγής : δια ζώσης & εξ αποστάσεως
 • Διάρκεια: 18 Μήνες
 • Ενάρξεις: Φεβ 2022 & Οκτ 2022
 • Σχολή: Πληροφορικής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 1. Πτυχίοαπό Ελληνικό (με βαθμό μεγαλύτερο από 6.5) ή αναγνωρισμένο  Πανεπιστήμιο Αλλοδαπής (με βαθμό μεγαλύτερο από 2.2 για Βρετανικό Πανεπιστήμιο ή το διεθνές ισοδύναμο), στον τομέα της Πληροφορικής (Computer Science, Computer Networks, Computer/Software Engineering), ή παρόμοιο.
 2. Πτυχίοαπό Ελληνικό (με βαθμό μεγαλύτερο από 6.5) ή αναγνωρισμένο  Πανεπιστήμιο Αλλοδαπής (με βαθμό μεγαλύτερο από 2.2 για Βρετανικό Πανεπιστήμιο ή το διεθνές ισοδύναμο), στον τομέα των Θετικών επιστημών (Science, Technology, Engineering or Mathematics) και κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία/πιστοποιήσεις στην Πληροφορική.
 3. Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου αντιστοίχου με IELTS με συνολικό βαθμό 6.0 (με ελάχιστο βαθμό 5.5 στο Speaking, Writing, Reading and Listening), ή/και Pearson’s με συνολικό βαθμό 51 (με ελάχιστο βαθμό 51 στο Speaking, Writing, Reading and Listening) ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό της Αγγλικής γλώσσας

MSc Computer Science (Cyber Security)

Όλα τα MSc απονέμονται από το Staffordshire University 

Φοίτηση: Μερική φοίτηση

Τίτλος Σπουδών: Master of Science

Σημαντικά Στοιχεία:

 • Τόπος: Αθήνα
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Τρόπος διεξαγωγής : δια ζώσης & εξ αποστάσεως
 • Διάρκεια: 18 Μήνες
 • Ενάρξεις: Φεβ 2022 & Οκτ 2022
 • Σχολή: Πληροφορικής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 1. Πτυχίοαπό Ελληνικό (με βαθμό μεγαλύτερο από 6.5) ή αναγνωρισμένο  Πανεπιστήμιο Αλλοδαπής (με βαθμό μεγαλύτερο από 2.2 για Βρετανικό Πανεπιστήμιο ή το διεθνές ισοδύναμο), στον τομέα της Πληροφορικής (Computer Science, Computer Networks, Computer/Software Engineering), ή παρόμοιο.
 2. Πτυχίοαπό Ελληνικό (με βαθμό μεγαλύτερο από 6.5) ή αναγνωρισμένο  Πανεπιστήμιο Αλλοδαπής (με βαθμό μεγαλύτερο από 2.2 για Βρετανικό Πανεπιστήμιο ή το διεθνές ισοδύναμο), στον τομέα των Θετικών επιστημών (Science, Technology, Engineering or Mathematics) και κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία/πιστοποιήσεις στην Πληροφορική.
 3. Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου αντιστοίχου με IELTS με συνολικό βαθμό 6.0 (με ελάχιστο βαθμό 5.5 στο Speaking, Writing, Reading and Listening), ή/και Pearson’s με συνολικό βαθμό 51 (με ελάχιστο βαθμό 51 στο Speaking, Writing, Reading and Listening) ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό της Αγγλικής γλώσσας

MA Acting for Screen

Όλα τα MSc απονέμονται από το Staffordshire University 

Φοίτηση: Μερική φοίτηση

Τίτλος Σπουδών: Master of Arts

Σημαντικά Στοιχεία:

 • Τόπος: Αθήνα
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Τρόπος διεξαγωγής : δια ζώσης 
 • Διάρκεια: 18 Μήνες
 • Ενάρξεις: Φεβ 2022 & Οκτ 2022
 • Σχολή: Arts and Humanities

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν:

 • Πτυχίο δραματικής σχολής, ή
 • Πτυχίο στις θεατρικές σπουδές, τις κινηματογραφικές σπουδές ή τις performance studies.
 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου αντιστοίχου με IELTS με συνολικό βαθμό 6.0 (με ελάχιστο βαθμό 5.5 στο Speaking, Writing, Reading and Listening), ή/και Pearson’s με συνολικό βαθμό 51 (με ελάχιστο βαθμό 51 στο Speaking, Writing, Reading and Listening) ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό της Αγγλικής γλώσσας

Απόφοιτοι άλλων τμημάτων θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής, εφόσον έχουν κάποια εμπειρία στο θέατρο ή/και την υποκριτική.

MA in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)

Όλα τα MSc απονέμονται από το Staffordshire University 

Φοίτηση: Μερική φοίτηση

Τίτλος Σπουδών: Master of Arts

Σημαντικά Στοιχεία:

 • Τόπος: Αθήνα Online
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Τρόπος διεξαγωγής : Eξ αποστάσεως
 • Διάρκεια: 18 Μήνες
 • Ενάρξεις: Φεβ 2022 & Οκτ 2022
 • Σχολή: Education

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 • BA in English Language/Literature ή
 • BA in Education και επάρκεια διδασκαλίας αγγλικών στην Ελλάδα (IELTS 6.5 ή ισοδύναμο με οποιοδήποτε άλλο) ή
 • DELTA diploma/DipTESOL ή ισοδύναμο πτυχίο και επάρκεια διδασκαλίας αγγλικών στην Ελλάδα ή
 • CELTA diploma/ C2 Proficiency Qualification ή ισοδύναμο πτυχίο και επάρκεια διδασκαλίας αγγλικών στην Ελλάδα και, τουλάχιστον, 3 χρόνια διδακτικής εμπειρίας Αγγλικών.

ΦΟΡΜΑ

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου

Μεταπτυχιακά Unicert College - D Group