Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Πρόγραμμα "Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων"

Το πρόγραμμα “Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων” που προσφέρει το ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ  αφορά:

  • Π01 Προετοιμασία με Κατάρτιση & Αυτοεκπαίδευση 24 ωρών- Εξετάσεις (κόστος 60€).
  • Π02 Προετοιμασία με Αυτοεκπαίδευση 12 ωρών- Εξετάσεις (κόστος 40€).
  • Π03 Χωρίς προετοιμασία μόνον Εξετάσεις (κόστος 15€).